Chính thức thành lập Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 1798/QĐ-BTTTT thành lập Tổng công ty Viễn thông MobiFone trên cơ sở tổ chức lại Công ty TNHH một thành viên Thông tin di động. 

Tổng công ty Viễn thông MobiFone có vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng. Nguồn Internet.Tổng công ty Viễn thông MobiFone có vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng. Nguồn Internet.
Theo quyết định này, Tổng công ty Viễn thông MobiFone kế thừa các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ hợp pháp của Công ty TNHH một thành viên Thông tin di động. Tổng công ty Viễn thông MobiFone là công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con với vốn điều lệ là 15.000 tỷ đồng.

Ngành, nghề kinh doanh chính của Tổng công ty Viễn thông MobiFone là: Đầu tư, xây dựng, vận hành, khai thác mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình, truyền thông đa phương tiện; Sản xuất, lắp ráp và xuất nhập khẩu, kinh doanh thiết bị điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin; Tư vấn, khảo sát, thiết kế, xây lắp chuyên ngành điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin; Bảo trì, sửa chữa thiết bị chuyên ngành điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin.

Bên cạnh đó, MobiFone cũng sẽ hoạt động trong các lĩnh vực như: Xuất, nhập khẩu vật tư, thiết bị viễn thông phục vụ hoạt động của đơn vị; Đầu tư tài chính trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật; Dịch vụ quảng cáo, tổ chức sự kiện trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình, truyền thông đa phương tiện; Cho thuê văn phòng, cơ sở hạ tầng viễn thông.

Ngay sau khi có quyết định thành lập Tổng công ty Viễn thông MobiFone, sáng qua (2/12), Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo Cổ phần hoá Tổng công ty Viễn thông MobiFone. Việc cổ phần hoá Tổng công ty Viễn thông MobiFone sẽ được thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là "thận trọng, chặt chẽ, đúng mục tiêu, đạt hiệu quả cao".
 
(Thanh Huyền)