Cho phép MobiFone chuyển thành Tổng công ty viễn thông

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý với đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) về việc tổ chức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thông tin di động Mobifone thành Tổng công ty viễn thông Mobifone.  

Mobifone đứng trong tốp 10 doanh nghiệp đóng thuế lớn nhất cho ngân sách nhà nước. Nguồn Internet.Mobifone đứng trong tốp 10 doanh nghiệp đóng thuế lớn nhất cho ngân sách nhà nước. Nguồn Internet.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TT&TT quyết định việc chuyển đổi theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm thực hiện cổ phần hóa Mobifone theo đúng Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 10/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015.
 
Theo Quy hoạch phát triển viễn thông Việt Nam đến năm 2020, Công ty Mobifone hướng tới sẽ trở thành một trong những tập đoàn, tổng công ty mạnh trên thị trường viễn thông Việt Nam do nhà nước nắm quyền chi phối là một yêu cầu khách quan. Đồng thời, việc quy hoạch sẽ làm tiền đề cho việc hình thành thị trường viễn thông với 3 nhà mạng chủ lực là Vinaphone, Viettel và Mobifone.
 
Công ty Mobifone hiện đã đáp ứng được các điều kiện, tiêu chí theo Nghị định số 69/2014/NĐ-CP ngày 15/7/2014 của Chính phủ về điều kiện thành lập tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước về các mặt hiệu quả kinh doanh, mức độ an toàn của tài chính, về trình độ nguồn nhân lực và năng suất lao động, quy mô vốn điều lệ, doanh thu, lợi nhuận trên thuế, nộp ngân sách.
 
(Thanh Huyền)