Chuẩn bị thu hồi điện thoại, máy tính bảng "hết đát"

Theo Quyết định 50/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/1/2015, các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu sản phẩm thải bỏ sẽ thu hồi tất cả điện thoại di động, máy tính bảng hết hạn sử dụng trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2015 những sản phẩm sẽ bị thu hồi gồm ắcquy, pin, bóng đèn compact, bóng đèn huỳnh quang, máy vi tính (để bàn, xách tay), màn hình vi tính, cục CPU (bộ vi xử lý máy tính), máy in, máy fax, máy scanner, máy chụp ảnh, máy quay phim, điện thọại di động, máy tính bảng, đầu DVC, VCD, CD, các loại đầu đĩa khác.

Mục đích của quyết định này là để hạn chế ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến môi trường, do trong các sản phẩm điện tử thải loại có chứa rất nhiều kim loại nặng và hợp chất độc hại.

Theo đó, các doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu những sản phẩm đã hết hạn sử dụng hoặc được thải ra sau quá trình sử dụng sẽ có nhiệm vụ phải lập điểm thu hồi, thỏa thuận với người dùng về cách thức chuyển giao sản phẩm thải bỏ. Họ cũng có trách nhiệm tiếp nhận sản phẩm thải bỏ, sau đó vận chuyển đến các cơ sở xử lý để tái sử dụng, tái chế, tiêu hủy.

Quy định nêu rõ các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, người tiêu dùng, cơ sở thu gom và xử lý sản phẩm thải bỏ được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Những doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thiết lập điểm thu hồi để tiếp nhận sản phẩm thải bỏ là chất nguy hại thì được miễn đăng ký chủ nguồn thải chất thải gây nguy hại. Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu được liên kết với các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu khác để cùng thực hiện thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ.

Trong khi đó người tiêu dùng có trách nhiệm chuyển giao sản phẩm bỏ tại các điểm thu hồi. Cơ sở phân phối có trách nhiệm tham gia thu hồi sản phẩm thải bỏ. Cơ sở thu gom và xử lý sản phẩm thải bỏ thực hiện hợp đồng với doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu để thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ phải thuân thủ quy định của pháp luật bảo vệ môi trường.

Cũng theo Quyết định này, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dùng để họ tự nguyện, tích cực tham gia vào các hoạt động thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ. Doanh nghiệp, người dùng, cơ sở thu gom sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh việc thu hồi điện thoại di động, máy tính bảng hết hạn... những sản phẩm, như máy photocopy, TV, tủ lạnh, điều hoà nhiệt độ, máy giặt hết hạn sử dụng sẽ bắt đầu được thu gom từ ngày 1/1/2016.

(Thanh Huyền)