Công báo điện tử đang chiếm ưu thế

Sau khi phát hành công báo điện tử, Văn phòng chính phủ đã tiến hành khảo sát tình hình sử dụng công báo in cấp phát miễn phí tại một số địa phương, qua đó nhận thấy nhu cầu sử dụng Công báo điện tử đang trở thành xu thế phổ biến, có nơi đã thay thế được công báo in.

Công báo điện tử trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.Công báo điện tử trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Từ năm 2012, Văn phòng Chính phủ đã bắt đầu thực hiện xuất bản công báo điện tử trên Cổng thông tin Chính phủ điện tử tại địa chỉ Chinhphu.vn, đồng thời phối hợp với các địa phương triển khai đưa công báo điện tử cấp tỉnh lên cổng thông tin điện tử các tỉnh, thành phố.

Văn phòng Chính phủ đã chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai Mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ, từng bước hình thành hệ thống Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ thống nhất và thông suốt từ Trung ương đến địa phương nhằm bảo đảm thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của các cấp lãnh đạo cơ quan hành chính nhà nước, đồng thời cung cấp thông tin dịch vụ công và công báo điện tử cho các tầng lớp nhân dân.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ tiến hành khảo sát toàn diện tình hình sử dụng Công báo in cấp phát miễn phí và Công báo điện tử, báo cáo lãnh đạo Văn phòng Chính phủ kiến nghị Chính phủ sửa đổi Nghị định số 100/2010/NĐ-CP theo hướng không in, không phát hành miễn phí Công báo in như trước đây.

Để công báo điện tử đến với mọi tầng lớp nhân dân, các xã sẽ được trang bị các thiết bị máy tính có nối mạng Internet trên cơ sở dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

(Thanh Huyền)