Cổng thông tin điện tử Chính phủ tăng cường an ninh thông tin

Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Chính phủ vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với Ban Cơ yếu Chính phủ nhằm tăng cường giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, hệ thống mạng công nghệ thông tin của Cổng TTĐT Chính phủ giai đoạn 2014 - 2015.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Cổng TTĐT Chính phủ và Ban Cơ yếu Chính phủ. Nguồn: Chinhphu.vn.Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Cổng TTĐT Chính phủ và Ban Cơ yếu Chính phủ. Nguồn: Chinhphu.vn.

Theo ông Nguyễn Lê Phúc, Phó Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ, công tác an toàn, an ninh thông tin, hệ thống CNTT tại Cổng TTĐT Chính phủ rất quan trọng. Hiện cổng TTĐT Chính phủ đang phối hợp với Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel triển khai xây dựng nền tảng hạ tầng công nghệ kỹ thuật thống nhất của Hệ thống Cổng TTĐT xuyên suốt 4 cấp hành chính từ Trung ương đến địa phương, mở rộng mạng hành chính điện tử của Chính phủ.

Cổng TTĐT Chính phủ cũng phối hợp với Tổng cục Thống kê xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp về dân số, phối hợp với Bộ Tư pháp và một số đơn vị khác xây dựng cơ sở dữ liệu về tiếp nhận thông tin phản ánh của công dân… Vì vậy, công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, toàn vẹn dữ liệu, duy trì tính sẵn sàng, liên tục cho các hệ thống của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu.

Hiện nay, Cổng TTĐT Chính phủ đang quản lý, vận hành 21 hệ thống ứng dụng lớn, nhỏ phục vụ liên tục người dân và doanh nghiệp. Hầu hết các hệ thống ứng dụng này đều được người dùng trong và ngoài nước hết sức quan tâm, truy cập thường xuyên, liên tục.  

Nhiệm vụ liên tục giám sát an toàn, an ninh hệ thống để đưa ra các cảnh báo sớm là một trong những giải pháp rất cần thiết và cấp bách để nhanh chóng phát hiện, đưa ra các biện pháp phòng, chống và ngăn chặn, khắc phục kịp thời các sự cố mất an toàn, an ninh thông tin tại các cơ quan trọng yếu.

Ban Cơ yếu Chính phủ được Chính phủ giao nhiệm vụ là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai hệ thống giám sát an toàn thông tin đối với mạng CNTT trọng yếu của các cơ quan Đảng, Chính phủ. Trên cơ sở đó, thời gian qua hai đơn vị đã cùng xây dựng Thỏa thuận phối hợp trong lĩnh vực giám sát an toàn thông tin trên hệ thống mạng CNTT của Cổng TTĐT Chính phủ giai đoạn 2014 - 2015.

Thỏa thuận này sẽ là tiền đề để thắt chặt hơn nữa công tác phối hợp giữa Cổng TTĐT Chính phủ và Ban Cơ yếu Chính phủ nhằm tăng cường, đảm bảo an toàn, an ninh đối với các hệ thống công nghệ thông tin của Cổng TTĐT Chính phủ.

(Thanh Huyền)