Đà Nẵng dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2014

Thành phố Đà Nẵng tiếp tục là đơn vị dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2014 với tổng số điểm là 92.54. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Đà Nẵng giữ vững được thứ hạng theo đánh giá kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2014 (PAR INDEX 2014) do Bộ Nội vụ tổ chức.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Những năm gần đây, thành phố Đà Nẵng thuộc nhóm các địa phương có chỉ số tốt về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin và chỉ số cải cách hành chính. Kết quả bước đầu đó, xuất phát tư nhiều nguyên nhân, trong đó có hiệu quả từ việc thường xuyên quan tâm chỉ đạo, triển khai thường xuyên hệ thống chỉ số theo dõi, đánh giá về cải cách hành chính.

Chính quyền thành phố chú trọng công tác cải cách hành chính và coi đây là nhiệm vụ mang tính thường xuyên, lâu dài. Thực hiện tốt nhiệm vụ này không chỉ đóng góp cho sự phát triển chung mà trên hết, đó là hướng đến phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

(T.H)