Đà Nẵng đào tạo nhân lực CNTT thông thạo tiếng Nhật

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành chủ trương đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin (CNTT) chất lượng cao theo nhu cầu của doanh nghiệp bằng việc đưa tiếng Nhật vào giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng dành cho sinh viên CNTT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo đó, yêu cầu các trường đại học, cao đẳng có đào tạo nguồn nhân lực CNTT phối hợp với Công ty FPT Software xây dựng chương trình đào tạo CNTT kết hợp học tiếng Nhật với chuẩn đầu ra N3 trở lên. Đồng thời ban hành kế hoạch đào tạo kết hợp đào tạo tiếng Nhật, với cam kết rõ ràng về lộ trình, thời lượng, nội dung đào tạo đáp ứng nhu cầu, điều kiện tuyển dụng.

UBND TP Đà Nẵng cũng ký hợp đồng nguyên tắc đào tạo với Công ty FPT Software (dựa trên hợp đồng nguyên tắc tuyển dụng của đơn vị) dưới sự chứng kiến và xác nhận của UBND thành phố và Ngân hàng Chính sách xã hội. Ngoài ra, UBND TP đề nghị Công ty FPT Software xây dựng kế hoạch tuyển dụng nguồn nhân lực CNTT với cam kết rõ ràng về lộ trình, nhu cầu, điều kiện tuyển dụng để thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đà Nẵng cũng yêu cầu công ty này ký hợp đồng nguyên tắc tuyển dụng với các cơ sở đào tạo, có trách nhiệm tuyển dụng khi sinh viên có trình độ tiếng Nhật N3 trở lên tốt nghiệp ra trường theo hợp đồng đã ký. Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố có kế hoạch cho sinh viên nghèo học ngành CNTT, học thêm tiếng Nhật vay tiền học tập theo quy định hiện hành của nhà nước đồng thời đề xuất UBND thành phố về kế hoạch cho vay đối với sinh viên CNTT học tiếng Nhật (không nằm trong diện nghèo) có nhu cầu vay tiền học tập.

(Thanh Huyền)