Đào tạo Quản trị nội dung, Quản trị hệ thống Cổng TTĐT Bộ Tài chính

Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Bộ Tài chính và Cổng TTĐT Kho bạc Nhà nước đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 26/11/2015. Để sẵn sàng làm chủ công nghệ mới và chủ động trong việc quản trị nội dung, quản trị hệ thống Cổng TTĐT mới, sáng nay (9/12), Cục Tin học và Thống kê tài chính đã tổ chức khóa đào tạo Quản trị nội dung, Quản trị hệ thống Cổng TTĐT Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước.

Khai giảng khóa đào tạo.Khai giảng khóa đào tạo.

Cổng TTĐT Bộ Tài chính được nâng cấp, phát triển dựa trên nền tảng sản phẩm Webcenter Portal 11g, Webcenter Content 11g, Weblogic Server 11g và Oracle Database 11g.

Trong hệ thống Cổng TTĐT Bộ Tài chính, Oracle Webcenter Content đảm nhiệm chức năng của một Kho nội dung. Làm nhiệm vụ lưu trữ và cung cấp công cụ cho người sử dụng thực hiện việc biên tập nội dung cho toàn bộ hệ thống Cổng/ Trang hiện có trong hệ thống. Cung cấp một môi trường đồng nhất về mặt kiến trúc và cách thức quản lý nội dung và các tài nguyên thông tin khác của hệ thống. Giúp cho người quản trị dễ dàng nắm bắt và quản lý một cách tập trung.

Trong khi đó, hệ thống biên tập nội dung được xây dựng, tổ chức nhằm đảm bảo hỗ trợ việc biên tập nội dung một cách dễ dàng và chủ động cho từng cán bộ thuộc từng Cổng/ Trang thành phần khác nhau. Việc xuất bản và phê duyệt nội dung được thuận tiện và linh hoạt tùy thuộc vào quy trình tại từng đơn vị...

Tham gia khóa đào tạo, các học viên đã được hướng dẫn quản trị nội dung Cổng TTĐT Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước; Hướng dẫn vận hành, khai thác chuyên trang dịch vụ công... từ đó giúp việc quản trị, vận hành được tập trung và nhất quán trong thực hiện.

(PV)