Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp

Hội thảo hợp tác phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông (CNTT-TT) lần thứ 19 với chủ đề “Nông nghiệp thông minh: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông xây dựng nền nông nghiệp xanh, bền vững” đang được diễn ra tại thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng.

Ảnh minh họa - Nguồn Internet.Ảnh minh họa - Nguồn Internet.

Hội thảo diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 21 đến ngày 22/8/2015 được đồng tổ chức bởi Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Hội Tin học Việt Nam.

Theo đó, phiên chính thức sáng 21/8 sẽ tập trung những định hướng chỉ đạo của Chính phủ, các ngành Trung ương và tỉnh Lâm Đồng; Tham luận về môi trường chính sách thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT-TT hướng tới xây dựng nông nghiệp “thông minh”, xanh và bền vững; Công bố Báo cáo mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT - Vietnam ICT Index 2015. Từ chiều 21/8, các phân ban và chuyên đề diễn ra bao gồm: Chính quyền điện tử, Hành chính hiện đại và An toàn thông tin; Ứng dụng CNTT - Thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh và bền vững; Thuê ngoài dịch vụ CNTT.

Ngoài ra, Hội thảo còn có các hoạt động bên lề diễn ra từ ngày 20 - 22/8, gồm: Triển lãm sản phẩm CNTT-TT, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao; ICT kết nối; Tham quan các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và ứng dụng CNTT điển hình của tỉnh Lâm Đồng.

Hội thảo là cơ hội để tìm kiếm các mô hình, giải pháp ứng dụng CNTT-TT hiệu quả, đặc biệt là trong các định hướng thúc đẩy phát triển “nông nghiệp thông minh”, xanh và bền vững, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy cải cách hành chính, phát triển kinh tế bền vững. Hội thảo được tổ chức nhằm hướng tới việc triển khai những mục tiêu cụ thể được nêu trong Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

(Thúy Ngà)