Đề xuất ưu đãi thuế thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin

Bộ Tài chính đã có văn bản số 171/TTr-BTC ngày 24/11/2015 về một số giải pháp, chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) tại Việt Nam.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Mới đây Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu, trao đổi với Ủy ban quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin một số vấn đề liên quan.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, trao đổi với Ủy ban quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin về: Kéo dài thời gian hạn ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% tối đa không quá 30 năm đối với doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng trên 1.000 lao động; giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với “nhân lực công nghệ thông tin làm việc trong các doanh nghiệp công nghệ thông tin được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp”; không phải kê khai, tính thuế giá trị gia tăng đối với sản xuất, kinh doanh sản phẩm và dịch vụ phần mềm không chịu thuế giá trị gia tăng; hướng dẫn ưu đãi thuế nhà thầu đối với hoạt động kinh doanh thương mại phần mềm và bản quyền phần mềm; quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn, thoái vốn để khuyến khích, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp (start-up) thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc dựa trên nền tảng công nghệ thông tin, trên cơ sở đó hoàn thiện Tờ trình, dự thảo Nghị quyết đồng thời lấy ý kiến các Bộ liên quan và Bộ Tư pháp để trình Chính phủ trong tháng 1/2016.

(PV)