Được phép chỉ định thầu thuê dịch vụ CNTT

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 vừa được ban hành ngày 7/10, Chính phủ đã thống nhất đẩy mạnh triển khai hình thức thuê doanh nghiệp CNTT thực hiện dịch vụ cho thuê từng phần hoặc thuê trọn gói đối với một số dịch vụ.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Cụ thể, các cơ quan nhà nước có thể thuê từng phần hoặc thuê trọn gói các dịch vụ liên quan đến phần cứng, phần mềm, đường truyền, giải pháp… để cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Để bảo đảm an ninh thông tin, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được chỉ định thầu, xác định giá thuê tạm thời ngắn hạn (dưới 12 tháng) nếu chưa đủ điều kiện cần thiết để xác định giá thuê ổn định.

Chủ trương thuê dịch vụ CNTT trong các cơ quan nhà nước đã được thông qua tại Phiên họp năm 2014 của Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT. Ngày 30/12/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg quy định thí điểm về thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước. Quyết định này đã có hiệu lực triển khai hơn 6 tháng và đã đạt được một số kết quả ban đầu.

(Thanh Huyền)