FPT duy trì tăng trưởng 21%

Thông tin từ FPT cho biết, kết thúc 8 tháng đầu năm, tập đoàn duy trì tốc độ tăng trưởng tốt với doanh thu lũy kế đạt 21.019 tỷ đồng, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ, đạt 108% kế hoạch lũy kế 8 tháng.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trong đó, lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt 1.598 tỷ đồng, thấp hơn 0,7% so với cùng kỳ và đạt 98% kế hoạch lũy kế. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.347 tỷ đồng, tăng 1%. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.014 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Lãi cơ bản trên cổ phiếu bình quân (EPS) tăng 3% so với cùng kỳ, đạt 2.949 đồng/CP sau 8 tháng.

Doanh thu từ thị trường nước ngoài của FPT đạt 2.031 tỷ đồng, tương đương 95,7 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ, cao hơn tốc độ tăng trưởng trung bình của tập đoàn. LNTT từ thị trường nước ngoài của FPT đạt 340,3 tỷ đồng sau 8 tháng, tăng 5% so với cùng kỳ 2013.

Mới đây, Hội đồng quản trị FPT đã bổ nhiệm ông Tomokazu Hamaguchi làm thành viên HĐQT độc lập. Với ảnh hưởng lớn và bề dày kinh nghiệm hơn 40 năm trong lĩnh vực CNTT tại Nhật Bản, ông Hamaguchi được kỳ vọng sẽ có những đóng góp quý báu cho chiến lược Toàn cầu hóa của FPT.

(Thanh Huyền)