FPT IS cung cấp hệ thống ngân hàng lõi cho Ngân hàng Nhà nước

Ngày 15/05/2014, tại khách sạn Melia (Hà Nội) đã diễn ra Lễ trao hợp đồng gói thầu SG 3.1 “Ngân hàng lõi, các ứng dụng Kế toán, Ngân sách và Tích hợp Hệ thống cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS).

Ông Đỗ Cao Bảo, Chủ tịch FPT IS phát biểu tại buổi lễ.Ông Đỗ Cao Bảo, Chủ tịch FPT IS phát biểu tại buổi lễ.

Theo đó, gói thầu SG 3.1 là một phần nằm trong dự án Hệ thống quản lý thông tin và Hiện đại hóa Ngân hàng cho Ngân hàng Nhà nước - Financial Sector Modernization and Information Management System Project (FSMIMS) được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới (World Bank - WB) với tổng số vốn đầu tư là 71,83 triệu USD. Gói thầu SG 3.1 được thực hiện theo phương thức đấu thầu cạnh tranh quốc tế với giá trao thầu gần 9 triệu USD.

Quá trình đấu thầu được thực hiện tuân thủ theo các qui định của WB với 02 giai đoạn thẩm định, đánh giá năng lực nhà thầu. FPT IS đã thực hiện tốt việc phối hợp cùng các đối tác công nghệ hàng đầu (Temenos, Tibco, Oracle, Microsoft) để thể hiện năng lực và tính chuyên nghiệp cao trong quá trình chuẩn bị thầu.

Bắt đầu từ tháng 06/2014, dự án dự kiến triển khai trong vòng 24 tháng, bao gồm 06 giai đoạn: Phân tích yêu cầu, Thiết kế hệ thống, Phát triển, Kiểm thử chất lượng, Triển khai và Hỗ trợ người dùng trong quá trình vận hành (bao gồm công tác đào tạo).

Sau khi hoàn thiện, gói thầu SG 3.1 sẽ cung cấp hệ thống ngân hàng lõi (Core Banking) có bản quyền, hệ thống quản trị tài chính, lập ngân sách và tích hợp hệ thống trên nền tảng trục tích hợp tập trung (Enterprise Services Bus - ESB) hiện đại theo chuẩn quốc tế cho Ngân hàng Nhà nước. Đây được coi là bước tiến mạnh mẽ trong việc ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) nhằm đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao về các hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước.

Phát biểu nhân sự kiện này, ông Đỗ Cao Bảo, Chủ tịch FPT IS cho biết: “Đối với FPT IS, đây thực sự là một gói thầu mang tính chiến lược, triển khai thành công gói thầu này sẽ một lần nữa khẳng định năng lực triển khai của công ty đối với các dự án có độ phức tạp cao trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. Mục tiêu của chúng tôi sẽ không dừng ở việc triển khai tốt dự án này, mà còn đem kinh nghiệm này đi triển khai ở các nước khác”…

Một số lợi ích nổi bật của gói thầu SG 3.1 “Trang bị hệ thống Ngân hàng lõi, các ứng dụng Kế toán, Ngân sách và Tích hợp Hệ thống cho Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam”:

  • Hệ thống Core Banking sẽ đưa ra giải pháp tổng thể cho các nghiệp vụ của Ngân hàng Trung ương với phương thức tập trung dữ liệu và phục vụ việc giao tiếp với các hệ thống khác (Trung tâm Thông tin tín dụng - CIC, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam - DIV..);
  • Giải pháp ERP cho kế toán tài chính giúp xử lý chuyên biệt các vấn đề liên quan đến hạch toán kế toán. Hơn thế nữa, giải pháp còn hỗ trợ việc lập kế hoạch tài chính, quản lý các khoản phải thu/phải trả;
  • Nền tảng ESB cung cấp hạ tầng tích hợp giữa các hệ thống khác với hệ thống Core Banking và kế toán… 

(GN)