FPT miễn phí phần mềm kê khai chi phí khám chữa bệnh BHYT

Thông tin từ FPT cho biết, từ ngày 15/12/2015, FPT sẽ cho phép tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc được cài đặt và sử dụng miễn phí phần mềm kê khai chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT). Phần mềm này do FPT phát triển có chức năng kết xuất dữ liệu XML theo tiêu chuẩn quy định tại CV 2348/BYT-BH của Bộ Y tế.

Các cơ sở khám, chữa bệnh tải phần mềm miễn phí tại website bangke.bhyt247.com.Các cơ sở khám, chữa bệnh tải phần mềm miễn phí tại website bangke.bhyt247.com.

Trước đó, Bộ Y tế ban hành Công văn 2348/BYT-BH và 8623/BYT-BH yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh phải hoàn thành việc trích xuất bảng kê chi phí khám chữa bệnh theo mẫu điện tử quy định của Bộ Y tế trước ngày 31/12/2015. Mục đích của việc này là để thực hiện đồng bộ dữ liệu toàn quốc nhằm phục vụ cho công tác Giám định và thanh toán BHYT tại các địa phương.

Qua khảo sát của FPT, hiện nay việc trích xuất dữ liệu tại các cơ sở khám chữa bệnh đang gặp nhiều khó khăn như: nhiều phần mềm đã lạc hậu, việc kết xuất ra file XML gặp khó khăn… Do đó, việc hoàn thành kết xuất dữ liệu trước ngày 31/12/2015 đang là một thách thức lớn với nhiều cơ sở khám chữa bệnh. Để sử dụng miễn phí công cụ của FPT, các cơ sở khám, chữa bệnh chỉ cần truy cập website bangke.bhyt247.com.

(Thanh Huyền)