Ghi mục chi ngân sách cho lĩnh vực công nghệ thông tin

(eFinance Online) -Vừa qua, cử tri tỉnh Bắc Giang kiến nghị ghi mục chi ngân sách cho lĩnh vực công nghệ thông tin trong mục lục ngân sách nhà nước, làm cơ sở để cấp ngân sách đầu tư cho công nghệ thông tin, đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 5, Điều 62 Luật Công nghệ thông tin và để triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.
Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trả lời vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, tại công văn số 17374/BTC-KBNN ngày 22/12/2017, thực hiện Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 năm 2016, Nghị quyết số 36A của Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016, trong đó đã bổ sung Khoản 314 “Công nghệ thông tin” như kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Giang để thể hiện các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bố trí chi trực tiếp cho lĩnh vực công nghệ thông tin theo yêu cầu tại Điều 5, Điều 62 của Luật Công nghệ thông tin và để triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Ngoài nhiệm vụ chi được bố trí dự toán nêu trên, trường hợp đơn vị sử dụng dự toán ngân sách được giao theo các lĩnh vực khác (ngoài lĩnh vực công nghệ thông tin) để mua các sản phẩm công nghệ thông tin, đào tạo, tập huấn, hội thảo về công nghệ thông tin nhằm phục vụ hoạt động của mình (gồm chi đầu tư, chi thường xuyên) theo nhiệm vụ được giao, thì phản ánh vào các Tiểu mục tương ứng như: Sửa chữa, duy tu các thiết bị công nghệ thông tin (Tiểu mục 6912); mua sắm các thiết bị công nghệ thông tin (Tiểu mục 6956); mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin (Tiểu mục 7053); chi xây dựng phần mềm công nghệ thông tin (Tiểu mục 7054); chi đầu tư mua thiết bị, phần mềm lắp đặt, hiệu chỉnh, đào tạo, chuyển giao, vận chuyển, bảo hành, thuế, phí liên quan công nghệ thông tin (Tiểu mục 9356).

(T.H)