Gỡ vướng giải quyết tranh chấp tên miền và sở hữu trí tuệ

Việc tên miền trùng hoặc giống tên thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, tên tác giả, tác phẩm... đang là vấn đề gây nhiều khó khăn khi giải quyết các vụ việc tranh chấp tên miền do thông lệ chung quốc tế coi tên miền internet và sở hữu trí tuệ là hai lĩnh vực độc lập.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải phát biểu khai mạc hội thảo.Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải phát biểu khai mạc hội thảo.

Hôm nay (15/10), Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo quốc tế về giải quyết khiếu nại, tranh chấp tên miền và sở hữu trí tuệ tại Hà Nội. Theo Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam đang tồn tại song song hai cách hiểu khách nhau, thuộc 2 lĩnh vực quản lý của hai Bộ: Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Để giải quyết hài hòa vấn đề giữa quyền và lợi ích của các bên khi xung đột xảy ra, trong Nghị định 99/2013/NĐ-CP, Chính phủ đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng thông tư liên tịch để thống nhất khi xử lý các vụ việc liên quan.

Vì vậy, hội thảo được tổ chức nhằm phổ biến thông tin và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tranh chấp liên quan đến tên miền .vn và sở hữu trí tuệ, đồng thời tham khảo ý kiến các chuyên gia và cộng đồng làm căn cứ điều chỉnh hoàn thiện chính sách xử lý vấn đề xung đột tên miền - sở hữu trí tuệ sao cho phù hợp với thông lệ quốc tế.

Đây cũng là cơ hội để các chuyên gia pháp lý trong và ngoài nước trao đổi và thảo luận về các quy định pháp luật hiện hành, chia sẻ kinh nghiệm phát triển chính sách cũng như thực tiễn triển khai về giải quyết tranh chấp tên miền liên quan đến sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và trên thế giới.

Tại hội thảo, các diễn giả của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng báo cáo tổng quan về hệ thống pháp luật của Việt Nam liên quan đến tên miền và sở hữu trí tuệ, hiện trạng thực thi các quy định liên quan trong giải quyết tranh chấp tên miền .vn. Hội thảo là dịp để các nhà làm luật, các chuyên gia pháp lý trao đổi kinh nghiệm, kiến thức, đóng góp ý kiến cho việc hoàn thiện chính sách giải quyết tranh chấp tên miền tại Việt Nam.

(Thanh Huyền)