Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền dịch vụ công lĩnh vực tư pháp

(eFinance Online) - Sở Tư pháp Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2357/STP-PBGDPL về tăng cường tuyên truyền dịch vụ công mức độ 4 cấp bản sao trích lục hộ tịch và các dịch vụ công mức độ 3 lĩnh vực tư pháp.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo Sở này, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội về lộ trình triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và thỏa thuận hơp tác liên quan đến dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Thành phố; 17 đơn vị quận, huyện (12 quận và 5 huyện: Gia Lâm, Quốc Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên) và xã, phường, thị trấn trực thuộc sẽ chính thức triển khai thực hiện dịch vụ công mức 4 về cấp bản sao trích lục hộ tịch (khai sinh, khai tử, kết hôn) thuộc thẩm quyền từ ngày 1/8/2018.

Tuy nhiên, qua hơn 1 tháng triển khai, chỉ có 736 lượt yêu cầu thực hiện dịch vụ công mức độ 4, trong đó, thực hiện thành công được 690 trường hợp, trong đó quận Long Biên có 546 lượt, còn lại đa phần địa phương chưa có trường hợp người dân thực hiện dịch vụ công mức 4 hoặc số lượng thực hiện còn ít (các huyện: Quốc Oai, Gia Lâm, Mỹ Đức chưa có trường hợp yêu cầu thực hiện dịch vụ công mức độ 4).

Để việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 4 về cấp bản sao trích lục hộ tịch và các dịch vụ công trực tuyến mức 3 trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn Thành phố một cách hiệu quả, Sở Tư pháp Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường việc tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức 4 về cấp bản sao trích lục hộ tịch và các dịch vụ công trực tuyến mức 3 trong lĩnh vực tư pháp bằng nhiều hình thức đa dạng nhằm giúp cho người dân biết và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, qua đó, nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Thành phố.

Việc triển khai dịch vụ công mức độ 4, cấp bản sao trích lục hộ tịch nhằm góp phần đẩy mạnh CCHC, xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ tốt hơn yêu cầu của công dân, tổ chức. Người dân có thể thực hiện nhanh chóng, thuận tiện bằng việc đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng Internet và nhận kết quả dịch vụ bưu chính theo địa chỉ cung cấp, không phải đến cơ quan nhà nước để thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.

(PV)