Hà Nội: Sẽ có trung tâm thông tin khắc phục sự cố công trình hạ tầng

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội (TT&TT) vừa công bố Quyết định số 6168/QĐ-UBND của UBND TP về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng và vận hành hệ thống thông tin khắc phục sự cố công trình hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội”.

Mô hình vận hành hệ thống thông tin khắc phục sự cố công trình hạ tầng kỹ thuật.Mô hình vận hành hệ thống thông tin khắc phục sự cố công trình hạ tầng kỹ thuật.
Theo Đề án này, Sở TT&TT sẽ duy trì một Trung tâm vận hành và khai thác hệ thống thông tin khắc phục sự cố công trình hạ tầng kỹ thuật, vận hành theo 5 bước: Tiếp nhận thông tin; Kiểm tra phân loại thông tin và xử lý sơ bộ sự cố; Cung cấp thông tin sự cố đến các đơn vị chịu trách nhiệm về tài sản liên quan đến sự cố để xử lý giải quyết; Xử lý sự cố; Thông báo kết quả xử lý đến người cung cấp thông tin sự cố.
 
Thời gian khắc phục sự cố hoàn thành chậm nhất sau 5 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin từ người cung cấp đối với các sự cố nguy hiểm và 24 giờ đối với các sự cố thông thường. Việc tiếp nhận thông tin được thực hiện qua số điện thoại hotline (04.38445566). Người cung cấp thông tin sẽ được miễn phí cước gọi đến (trừ các số điện thoại di động là thuê bao trả trước). 
 
Theo lộ trình, năm 2014 sẽ triển khai xây dựng hạ tầng hệ thống tổng đài hotline và trang thiết bị phục vụ công tác tiếp nhận và xử lý sơ bộ thông tin sự cố công trình hạ tầng kỹ thuật và xây dựng bộ máy vận hành hệ thống, đào tạo công nghệ. Từ năm 2015, hệ thống sẽ được duy trì vận hành và khai thác.
 
Sở TT&&TT chịu trách nhiệm chủ trì công tác xử lý thông tin khắc phục sự cố công trình trên địa bàn thành phố. Các Sở Công thương, Giao thông vận tải, Xây dựng và các đơn vị trực tiếp quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật phải cử một lãnh đạo làm đầu mối tiếp nhận, xử lý sự cố trên địa bàn thành phố. 

Đề án là cơ sở để Sở TT&TT tăng cường hơn nữa trong việc thông tin và phối hợp với các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị được phân công quản lý hoặc trực tiếp quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật về các lĩnh vực như điện lực, viễn thông, cấp thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, đường hè, cầu, cống… Nhờ đó, các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành và khai thác sẽ được xử lý nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

(Thanh Huyền)