Hà Nội xếp thứ ba về chỉ số cải cách hành chính

UBND TP Hà Nội cho biết, với 91,21%, Hà Nội là một trong 3 địa phương có Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cao nhất và được xếp thứ 3/36 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hà Nội xếp thứ ba về chỉ số cải cách hành chính

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, Chỉ số CCHC của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2014 được xếp theo 04 nhóm: nhóm các tỉnh, thành phố đạt chỉ số trên 90%; nhóm các tỉnh, thành phố đạt chỉ số từ 80% đến dưới 90%; nhóm các tỉnh đạt chỉ số từ 70% đến dưới 80% và nhóm các tỉnh đạt Chỉ số dưới 70%.

Chỉ số CCHC năm 2014 của Thành phố Hà Nội là 91,21%, được Trung ương xếp vào nhóm dẫn đầu, Hà Nội là một trong 3 địa phương có Chỉ số CCHC cao nhất (xếp thứ 3/36 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Chỉ số CCHC của Thành phố Hà Nội có sự cải thiện theo từng năm, tăng 2 bậc so với năm 2013 và tăng 4 bậc so với năm 2012.

Bộ Nội vụ đánh giá, Hà Nội là địa phương đạt điểm số cao nhất cả nước = 58 điểm, có sự cải thiện đáng kể so với năm 2013 (52,75 điển) và năm 2012 (51,25 điểm). Điểm ĐTXHH của Thành phố tiếp tục được người dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước cảm nhận, đánh giá cao = 33,21 điểm, đứng thứ 5/63 tỉnh, thành, đồng thời, có sự cải thiện hơn so với năm 2013 (32,68 điểm) và năm 2012 (31,52 điểm). Đây là sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong công tác CCHC của Thành phố Hà Nội.

Bộ Nội vụ cũng ghi nhận, đánh giá cao việc Thành phố Hà Nội tiếp tục có những sáng kiến trong CCHC đó là việc công bố bộ dịch vụ công thí điểm theo cơ chế một cửa và khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội, Công ty nước sạch số 2 Hà Nội; Công an Thành phố là một trong những địa phương đi đầu cả nước đã số hóa xong bộ dữ liệu dân cư trên địa bàn Thành phố; tiếp tục đổi mới công tác tuyển dụng công chức qua việc ứng dụng CNTT vào thi tuyển và xây dựng phần mềm thi tuyển công chức.  

Về kết quả xác định Chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của các cơ quan hành chính thuộc Thành phố Hà Nội năm 2014 (SIPAS) gồm 06 loại hình dịch vụ HCC được khảo sát gồm Chứng thực; Cấp giấy phép xây dựng nhà ở; Cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất; Cấp giấy khai sinh; Cấp giấy đăng ký kết hôn và Cấp giấy chứng minh thư nhân dân. Trong đó, nổi bật nhất là kết quả khảo sát về mức độ hài lòng của người dân về toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục cấp Chứng minh nhân dân của cơ quan hành chính nhà nước cho thấy chỉ số số hài lòng về sự phục vụ hành chính của dịch vụ cấp CMND là 91,33%, trong đó, tỷ lệ hài lòng chiếm tỷ lệ cao nhất 69,06%; rất hài lòng chiếm 22.27%; bình thường chiếm 8,46%; rất không hài lòng chiếm 0,21%.

(T.H)