Hệ thống GFMIS phải có tính kế thừa

GFMIS được xây dựng với quan điểm là hệ thống thông tin “xương sống” của toàn ngành Tài chính. Hệ thống này phải bảo toàn được các khoản đầu tư về tài chính và kế thừa kết quả đã đạt được của các phần mềm cốt lõi hiện có.

Ông Võ Anh Trung, Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính).Ông Võ Anh Trung, Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính).

Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) - Võ Anh Trung với Tạp chí Tài chính điện tử bên lề Hội thảo - Triển lãm Vietnam Finance 2014 với chủ đề: “Tăng cường Hệ thống Thông tin quản lý tài chính Chính phủ (GFMIS) - Hướng tới nền tài chính công hiệu quả và hiện đại” diễn ra ngày 12/9, tại Hà Nội.

Xin ông cho biết tiến độ xây dựng Hệ thống thông tin Tài chính Chính phủ đang ở giai đoạn nào?

Ông Võ Anh Trung: Việc xây dựng hệ thống thông tin tài chính Chính phủ đang ở giai đoạn xác định mô hình, lộ trình, lập kế hoạch tổng thể. Còn kế hoạch chi tiết đang được thông qua tư vấn để triển khai. Cụ thể, giai đoạn tư vấn hỗ trợ kỹ thuật xây dựng quy trình nghiệp vụ, tư vấn lập dự án đầu tư sẽ được thực hiện từ năm 2014 - 2015. Giai đoạn thứ hai là xây dựng hệ thống tổng hợp, tích hợp và kho dữ liệu tài chính quốc gia (Cơ sở dữ liệu GFMIS) sẽ được thực hiện trong khoảng năm 2016 - 2020. Đến năm 2020 - 2025, hệ thống lập dự toán ngân sách sẽ được xây dựng, tiếp theo đó, việc xây dựng hệ thống quản lý tài chính của đơn vị chi tiêu ngân sách sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2025. Riêng 02 nội dung quản lý nợ, viện trợ và quản lý giá sẽ được thực hiện đồng thời trong giai đoạn 2015 - 2020. Cũng trong thời điểm này, các dự án quản lý đầu tư công, Tổng kế toán Nhà nước; Quản lý tài sản công; Hệ thống thị trường chứng khoán thống nhất; Hệ thống quản lý thuế tập trung... sẽ được thực hiện đồng bộ và tích hợp với cơ sở dữ liệu GFMIS.

Theo ông với đặc thù ngành Tài chính Việt Nam thì việc triển khai GFMIS có khó khăn gì không?

Ông Võ Anh Trung: Hệ thống thông tin tài chính Chính phủ khi triển khai chắc chắn sẽ có những khó khăn nhất định bởi ngành Tài chính có nhiều đặc thù liên quan tới vấn đề quản lý tài chính của Việt Nam. Cụ thể, Tài chính Việt Nam có ngân sách lồng ghép xuất phát từ việc không có chính quyền địa phương độc lập như ở các nước phát triển. Ở các nước này, họ có Chính quyền Bang, liên bang, họ có mục tiêu riêng, chính sách riêng và ngân sách độc lập để thực hiện.

Khó khăn thứ hai là Việt Nam là một nước đang trong quá trình phát triển, hệ thống tài chính, cơ chế chính sách tài chính sẽ có nhiều thay đổi hơn và nhanh hơn nên việc xây dựng GFMIS cần được thực hiện đồng bộ, phù hợp với việc cải cách thể chế, cơ chế chính sách, thủ tục hành chính. Thực tế, chính sách phải tạo được tiền đề để triển khai song đây đang là vấn đề rất vướng.

Nhiều năm qua Bộ Tài chính đã có nhiều nỗ lực trong ứng dụng CNTT vào công tác quản lý tài chính, vậy GFMIS có dựa trên nền tảng các kết quả đã đạt được từ các phần mềm ứng dụng cốt lõi hiện có không, thưa ông?

Ông Võ Anh Trung: Hiện nay có hai mô hình xây dựng GFMIS: Một là hệ thống thông tin tài chính Chính phủ sẽ  thay thế toàn bộ hệ thống đã có và được phát triển theo từng bước. Tuy nhiên, mô hình này chỉ các nước rất phát triển như Hàn Quốc mới làm được. Còn mô hình thứ 2 chính là GFMIS phải được đầu tư xây dựng mang tính kế thừa, tích hợp hệ thống đã có. Đây là mô hình mà hầu hết các hệ thống tài chính Chính phủ đang được các nhà tài trợ áp dụng. Chính phủ Việt Nam đang đề xuất lựa chọn mô hình thứ hai này, tức là kế thừa mô hình quản lý và phải bảo toàn được các khoản đầu tư về tài chính và kế thừa kết quả đã đạt được của các phần mềm ứng dụng cốt lõi hiện có như TABMIS, PIT, VNACCS/VCIS, DMFAS...

Xin cám ơn ông!

(T.Hương - Thực hiện)