Hỗ trợ lãnh đạo cơ quan Bộ Tài chính khai thác hệ thống chỉ đạo điều hành

Trong 03 ngày từ 28/10 - 30/10, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã tổ chức đào tạo, hỗ trợ cho các lãnh đạo phòng, lãnh đạo đơn vị trong cơ quan Bộ Tài chính thực hiện khai thác hệ thống chỉ đạo điều hành phục vụ lãnh đạo cho các Vụ, Cục tại trụ sở cơ quan Bộ.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính phát biểu tại lớp đào tạo.Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính phát biểu tại lớp đào tạo.

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác văn phòng, tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước và triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin Chỉ đạo và Điều hành phục vụ Lãnh đạo (sau đây gọi là Hệ thống CĐĐH).

Cuối tháng 7/2013, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã có công văn thông báo đến lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, phòng Thư ký Tổng hợp - Văn phòng Bộ chính thức được phép khai thác sử dụng Hệ thống CĐĐH nhằm khai thác thông tin văn bản đến, văn bản đi, hồ sơ trình lãnh đạo Bộ, lịch làm việc của Lãnh đạo. Hệ thống CĐĐH cho phép người sử dụng truy cập từ mạng nội bộ cơ quan và từ mạng Internet thông qua các thiết bị điện thoại di động và máy tính bảng khai thác sử dụng. 

Hỗ trợ lãnh đạo cơ quan Bộ Tài chính khai thác hệ thống chỉ đạo điều hành ảnh 1
Lãnh đạo các Vụ, Cục tham gia lớp đào tạo.

Theo đại diện Cục Tin học và Thống kê tài chính, đối với các đơn vị đăng ký sử dụng nhưng không đăng ký tham gia đào tạo, Cục sẽ gửi tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo công văn để người dùng có thể chủ động nghiên cứu và khai thác chương trình. 

(T.Hương)