Hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Bắc Ninh năm 2015

Sáng 08/5, tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh Bắc Ninh năm 2015 với chủ đề “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT giai đoạn 2016 - 2020 theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị”.

Hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Bắc Ninh năm 2015
Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển CNTT tỉnh; đại diện Ban Cơ yếu Chính phủ; lãnh đạo, cán bộ phụ trách CNTT các Sở, ngành của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; đại diện một số doanh nghiệp CNTT- viễn thông trong và ngoài tỉnh.
 
Những năm qua, tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh hiệu quả ứng dụng CNTT, nhất là đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT, đào tạo nguồn nhân lực, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin… Đến nay, 100% các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có mạng LAN, mạng truyền số liệu chuyên dùng và bố trí cán bộ chuyên trách CNTT; 100% các Sở, ban, ngành có Trang Thông tin điện tử; 5 Sở, ban, ngành, 8 huyện, thị xã, thành phố và 58 xã, phường, thị trấn triển khai hệ thống một cửa liên thông hiện đại. Việc ứng dụng hiệu quả các phần mềm dùng chung góp phần tích cực trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ của bộ máy hành chính các cấp. Từ năm 2011 – 2014, tỉnh Bắc Ninh luôn giữ vững vị trí top 10 tỉnh, thành phố có chỉ số ICT Index (chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT) cao nhất cả nước; năm 2014, xếp thứ 2 toàn quốc sau thành phố Đà Nẵng.
 
Nhằm xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành tỉnh mạnh về CNTT, góp phần xây dựng hạ tầng thông tin quốc gia hiện đại, chuẩn hóa, đồng bộ, liên thông, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị, tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung tham luận các nội dung liên quan đến triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước; công tác đảm bảo an toàn bảo mật thông tin… Nhất là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các ngành, lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của tỉnh.
 
Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường khẳng định, Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị với nhiều mục tiêu quan trọng về ứng dụng và phát triển CNTT là cơ hội để Bắc Ninh phát huy lợi thế sẵn có nhằm phát triển mạnh mẽ CNTT, xây dựng CNTT thành một ngành kinh tế của tỉnh.
 
Đánh giá cao tính thực tiễn của các tham luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành TT&TT tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động, tích cực tham mưu với UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành và ban hành cơ chế, chính sách hợp lý về CNTT, đưa CNTT của tỉnh phát triển toàn diện,  góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.
 
Cũng tại Hội thảo, Ban chỉ đạo phát triển CNTT tỉnh đã công bố chỉ số ICT Index của các địa phương, đơn vị năm 2014.
 
(Theo Cổng thông tin điện tử Bắc Ninh)