HP công bố tăng cường các giải pháp bảo mật cho doanh nghiệp “Vận hành ngay”

HP vừa công bố danh mục các giải pháp bảo mật cho doanh nghiệp (Enterprise Security Solutions) được thiết kế hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và thực hiện một chiến lược bảo mật toàn diện nhằm xử lý các nguy cơ và những trở ngại tiềm năng từ sự gia tăng của di động, điện toán đám mây và truyền thông xã hội.

Đối mặt với những thách thức này, các tổ chức cần xây dựng một phương pháp tiếp cận bền vững hơn để quản lý bảo mật và rủi ro.Đối mặt với những thách thức này, các tổ chức cần xây dựng một phương pháp tiếp cận bền vững hơn để quản lý bảo mật và rủi ro.

Một nghiên cứu mới được tiến hành dưới sự ủy quyền của HP chỉ ra rẳng, mức độ và tính phức tạp của các mối đe dọa bảo mật đang tiếp tục gia tăng 60% và ngày càng khó dự đoán hơn. Các nhà quản lý doanh nghiệp cấp cao và các giám đốc công nghệ tham gia vào cuộc khảo sát trong khu vực Châu Á, Thái Bình Dương tin rằng vi phạm bảo mật trong tổ chức của họ đã tăng lên trong năm vừa qua. Gần 50% số người trả lời rằng họ đã trải nghiệm vi phạm bảo mật bằng cách truy cập nội bộ trái phép, trong khi 20% trả lời rằng họ đã vi phạm bảo mật bên ngoài.

Theo HP, đối mặt với những thách thức này, các tổ chức cần xây dựng một phương pháp tiếp cận bền vững hơn để quản lý bảo mật và rủi ro. Các giải pháp bảo mật cho doanh nghiệp của HP (HP Enterprise Security Solutions) giải quyết nhu cầu này bằng cách cung cấp các khả năng quản lý bảo mật thông tin kết hợp với các trung tâm bảo mật hiện đại và công nghệ mà cung cấp thông tin bảo mật chính xác.

Danh mục mở rộng bao gồm các khả năng mới giúp doanh nghiệp đánh giá, chuyển đổi, quản lý và tối ưu hóa đầu tư bảo mật.

"Ngày nay, các tổ chức nhanh chóng nhận ra tầm quan trọng của chiến lược quản lý rủi ro nhằm bảo vệ tài sản trên toàn hạ tầng cơ sở của doanh nghiệp và bảo vệ uy tín của doanh nghiệp. Danh mục bảo mật mở rộng của HP mang đến sự bảo vệ mà doanh nghiệp yêu cầu, cùng lúc cung cấp cho khách hàng, nhân viên, các đối tác và người tiêu dùng truy cập nhanh đến đúng các tài sản của doanh nghiệp mà không gây rủi ro". - Ông Colin Png, Phó Chủ tịch, phụ trách Tiếp thị cho doanh nghiệp, HP khu vực Châu Á, Thái Bình Dương  và Nhật Bản chia sẻ.

(MH)