HP "giúp" doanh nghiệp tự động hoá toàn bộ chu kỳ các dịch vụ CNTT

Hãng công nghệ HP vừa chính thức công bố thế hệ kế tiếp phần mềm tự động hoá trung tâm dữ liệu và quản lý điện toán đám mây, được thiết kế giúp doanh nghiệp CNTT nhanh chóng cung cấp các dịch vụ qui mô lớn trên cơ sở hoặc thông qua đám mây để đáp ứng nhu cầu thay đổi của doanh nghiệp.  

Giải pháp của HP sẽ giúp doanh nghiệp tự động hoá toàn bộ chu kỳ các dịch vụ CNTT.Giải pháp của HP sẽ giúp doanh nghiệp tự động hoá toàn bộ chu kỳ các dịch vụ CNTT.

Theo HP, mạng xã hội, di động, dữ liêu lớn và các dịch vụ điện toán đám mây đang thay đổi vai trò của CNTT từ việc hỗ trợ cơ sở hạ tầng để hướng đến sự phát triển của doanh nghiệp thông qua việc nhanh chóng cung cấp các dịch vụ và phát hành ứng dụng. Tuy nhiên, quản lý hệ thống phân phối phức tạp và môi trường không đồng nhất rất mất thời gian và cản trở sự linh hoạt và sáng tạo.

Chính vì vậy, với danh mục phần mềm và các dịch vụ toàn diện được tích hợp, giải pháp của HP sẽ giúp doanh nghiệp tự động hoá toàn bộ chu kỳ các dịch vụ CNTT - từ việc bảo trì trung tâm dữ liệu đến việc cung cấp các quy trình kinh doanh.

Đặc biệt, bằng việc tự động lặp lại các hoạt động thủ công và tốn nhiều thời gian, phần mềm quản lý điện toán đám mây và sự tự động hoá của HP sẽ giảm thiểu sự phức tạp trong các môi trường không đồng nhất và cho phép CNTT tập trung vào các hoạt động tác động cao hơn nhằm tăng tổng thể giá trị cho doanh nghiệp. 

Đánh giá về giải pháp này của HP, ông Andy Smith, Phó Chủ tịch nhóm Application Hosting Services, Công ty McKesson cho biết: Điện toán đám mây và phần mềm tự động HP cho phép chúng tôi cải thiện hoạt động CNTT bằng cách thường xuyên tự động, lặp lại các nhiệm vụ dễ bị lỗi do con người, khuyến khích nhân viên của chúng tôi tập trung vào việc cải tiến các dịch vụ CNTT. Kết quả là, chúng tôi giờ có thể cung cấp cả LaaS và PaaS chỉ trong một giờ, và chúng tôi đã giảm việc ngắt điện dịch vụ CNTT đến 78%, giảm sự cố CNTT quan trọng đến 65% và đã triển khai thêm 40% các hệ thống CNTT…

Được biết, HP OO 10, HP SA 10, HP DMA 10 và HP Cloud Service Automation 3.2 sẽ được bán trên toàn cầu trực tiếp từ HP hoặc thông qua kênh các đối tác hệ sinh thái toàn cầu. HP OO 10 được bán với giá tính theo nút dàn. HP SA 10 và HP DMA 10 được bán với giá theo từng phiên bản hệ điều hành. HP Service Cloud Automation 3.2 được bán với giá theo từng phiên bản hệ điều hành và có sẵn một gói với 10 phiên bản (trong đó bao gồm HP SA và giấy phép HP OO).

Các giải pháp phần mềm tự động, tổng thể và quản lý điện toán đám mây của HP cung cấp nền tảng cần thiết cho việc cung cấp ứng dụng và các dịch vụ hạ tầng cơ sở, cho phép khách hàng: Hướng đến việc phát triển kinh doanh bằng cách nhanh chóng triển khai các dịch vụ CNTT cải tiến trên quy mô lớn với HP Operations Orchestration (OO) 10, tự động hóa việc thực hiện lên tới 15.000 hoạt động cùng lúc; Giảm chi phí CNTT bằng cách cung cấp hiệu quả khả năng tính toán với HP Server Automation (SA) 10, tự động hóa quản lý vòng đời máy chủ nhằm tăng việc sử dụng, đồng thời giảm việc quản lý bằng thủ công; Tăng cường hiệu quả làm việc của nhân viên với HP Database và Middleware Automation (DMA) 10, giúp tự động hóa các công việc quản lý CSDL bằng thủ công; Đẩy nhanh thời gian mang lại giá trị của các dịch vụ CNTT với HP Cloud Service Automation 3.2, cung cấp dịch vụ tự động hoá vòng đời, sử dụng và khả năng quản lý tài chính nhằm quản lý một cách chính xác, hiệu quả và mở rộng các dịch vụ đám mây. 

(KD)