Hướng tới mục tiêu "Việt Nam điện tử"

Đó là một trong những mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đồng thuận với các đại biểu tại Diễn đàn cấp cao CNTT-TT Việt Nam năm 2013 (Vietnam ICT Summit 2013), diễn ra sáng nay (20/6/2013), tại Hà Nội.

Hướng tới mục tiêu "Việt Nam điện tử"

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Để CNTT thực sự trở thành nền tảng của phương thức phát triển mới, cần triển khai 7 nhiệm vụ, giải pháp, trong đó đáng chú ý, ứng dụng CNTT sẽ phải là yêu cầu tiên quyết trong mọi công trình, dự án đầu tư.

Thực tế từ năm 2000, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Trong đó xác định CNTT là một trong những động lực quan trọng nhất của phát triển, góp phần làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

Qua 10 năm ứng dụng, CNTT đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tốc độ tăng trưởng cao, đóng góp trực tiếp gần 7% GDP của đất nước, có tác động lan tỏa thúc đẩy phát triển nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế xã hội. Việt Nam đã có vị trí trên bản đồ CNTT thế giới. Tuy nhiên, để phấn đấu đến 2020 Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại thì CNTT phải đi nhanh và đi trước một bước.

Hướng tới mục tiêu

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Việt Nam đang đứng Top 4 về Chính phủ điện tử trong ASEAN.

Hiện Việt Nam đang đứng Top 4 về Chính phủ điện tử trong ASEAN và CNTT đã trở thành trục kết nối chính trong việc gỡ 3 nút thắt trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, gồm thể chế, nhân lực và hạ tầng. Do vậy, để CNTT thực sự trở thành nền tảng của phương thức phát triển mới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, và cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà nghiên cứu cùng triển khai 7 nội dung, nhiệm vụ giải pháp.

Một, nâng cao nhận thức, quán triệt quan điểm CNTT là 1 nền tảng của phương thức phát triển mới trong các cấp quản lý, các ngành kinh tế xã hội, trong mỗi doanh nghiệp và toàn xã hội. Phát triển và ứng dụng CNTT trong sản xuất, kinh doanh và quản lý, hướng tới mục tiêu nâng cao toàn diện năng lực cạnh tranh quốc gia, coi đây là con đường ngắn nhất để Việt Nam tiến kịp các nước phát triển, tiến cùng thời đại.

Hai, xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin quốc gia, ban hành chuẩn thông tin quốc gia, bảo đảm khả năng kết nối liên thông đồng bộ, chú trọng công tác an ninh, an toàn bảo mật thông tin quốc gia.

Ba, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, làm chủ các bí quyết, giải pháp công nghệ mới, ưu tiên đào tạo phát triển nguồn nhân lực CNTT của từng ngành, lĩnh vực, từng địa phương, doanh nghiệp và của cả quốc gia.

Bốn, xây dựng cơ chế chính sách tạo thuận lợi và hiệu quả cao nhất nhằm đảm bảo việc ứng dụng CNTT trở thành một yêu cầu tiên quyết trong mọi ngành, lĩnh vực, mọi công trình, dự án đầu tư trong tiến trình phát triển.

Năm, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển thị trường CNTT, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển, tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong nước và xây dựng năng lực cạnh tranh, vươn ra thị trường ngoài nước.

Sáu, tăng cường hợp tác quốc tế, huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài để phát triển CNTT.

Bảy, phát triển và ứng dụng CNTT được coi là nhiệm vụ quan trọng của toàn bộ hệ thống chính trị và toàn xã hội. Người đứng đầu tất cả các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về triển khai ứng dụng hiệu quả CNTT vì mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Nói sâu về vai trò của CNTT, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Hiện CNTT đang đóng góp trực tiếp gần 7% GDP hàng năm, là nhân tố chính thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đất nước. Việt Nam cũng đã có tên tuổi trên bản đồ CNTT-TT trên thế giới. Tuy nhiên, để phát triển nhanh, mạnh hơn nữa thì lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành phải là người trực tiếp chỉ đạo ứng dụng CNTT-TT và chịu trách nhiệm cao nhất về vấn đề này.

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo việc phát huy vai trò của CNTT trong nâng cao năng lực cạnh tranh nên tập trung vào các vấn đề: xây dựng hạ tầng thông tin quốc gia, cải cách thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, cải cách giáo dục đào tạo. Đây là những vấn đề đang được Chính phủ đặc biệt quan tâm giải quyết và cần sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng xã hội cùng tham gia...

Trong khuôn khổ sự kiện, chiều 20/6 là 4 phiên tọa đàm chuyên đề cụ thể, eFinance tiếp tục thông tin về diễn đàn, kính mong độc giả đón theo dõi...

(Nam Phương)