IBM mở rộng chương trình tài trợ cho các thành phố và khu vực

Hôm nay, IBM thông báo việc mở rộng chương trình cạnh tranh nhận tài trợ của cuộc thi thành phố thông minh hơn, một chương trình tài trợ cho việc triển khai các nhân viên tài năng hàng đầu của IBM để giải quyết các vấn đề vì cộng đồng tại các thành phố trên toàn thế giới.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

IBM hiện đang khuyến khích các cơ quan quản lý khu vực (không chỉ là các thành phố) đăng ký nhận các khoản kinh phí tài trợ cho các chương trình tư vấn của các chuyên gia IBM cho năm 2014. Các hồ sơ đăng ký có thể được nộp cho IBM bắt đầu từ hôm nay cho tới ngày 08 tháng 11 năm 2013 bằng cách truy cập: www.smartercitieschallenge.org.

Với việc mở rộng chương trình, IBM đang nhân rộng sự thành công của ba năm đầu triển khai cuộc thi thành phố thông minh hơn, bắt đầu từ năm 2011. Trong vòng 3 năm, IBM đã triển khai 600 chuyên gia theo các đội sáu người để cung cấp các hoạt động tư vấn chiến lược và thực tế cho 100 thành phố. Những chương trình tư vấn trong vòng ba tuần được đánh giá rất cao này, mỗi chương trình trị giá 400.000 USD, đã giúp các thành phố vượt qua nhiều thách thức lớn trong các lĩnh vực phát triển kinh tế; nước, năng lượng và môi trường; y tế và các dịch vụ xã hội, giao thông vận tải và an toàn công cộng

Tại Việt Nam, thành phố Đà Nẵng đã nhận giải thưởng Thành phố Thông minh hơn của IBM và một đoàn chuyên gia IBM đã tới Đà Nẵng giúp chính quyền xây dựng lộ trình phát triển thành phố thông minh vào năm 2012.  

Trong thời gian tư vấn, các đội chuyên gia của IBM dành ba tuần làm việc tại khu vực giành được tài trợ, thực hiện việc thu thập và phân tích tất cả các dữ liệu có sẵn, sau đó trực tiếp gặp gỡ hàng chục đại diện của chính quyền địa phương, người dân, doanh nghiệp và các cộng đồng phi lợi nhuận. Thông qua đó, họ tập hợp nhiều quan điểm khác nhau về nguyên nhân và giải pháp tiềm năng để vượt qua những thách thức. Vào cuối giai đoạn tư vấn, các chuyên gia của IBM sẽ trình bày những đề xuất toàn diện để giải quyết vấn đề, và vài tuần sau đó là một kế hoạch triển khai chi tiết bằng văn bản. Bản kế hoạch cũng sẽ trình bày những ví dụ về cách đã được các thành phố khác sử dụng để giải quyết thành công các vấn đề tương tự.

Nhiều đơn vị được nhận tài trợ trước đây đã áp dụng các khuyến nghị của Cuộc thi Thành phố thông minh của IBM và đã cải thiện rõ rệt cuộc sống của người dân. Ví dụ: thành phố Cheongju, Hàn Quốc đã đầu tư 2,7 triệu USD để thiết kế lại các tuyến xe buýt, và đã giành được giải thưởng quốc gia của Bộ trưởng Hành chính và An ninh Công cộng. Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam và Hành lang công nghiệp New Delhi - Mumbai đang tăng cường sự phối hợp và cải thiện tính kịp thời của nhiều cơ quan chính quyền thành phố trong việc quản lý các sự kiện và dự án phức tạp...

Cuộc thi Thành phố thông minh hơn là một chương trình lựa chọn những đơn vị ưu tú, chỉ chọn ra 100 thành phố từ 400 thành phố nộp hồ sơ đăng ký trong vòng ba năm qua. Các hồ sơ đăng ký đề xuất những dự án giải quyết các vấn đề có mức độ ưu tiên cao với tầm quan trọng rất lớn đối với công dân sẽ được ưu tiên. Thành phố hoặc khu vực cũng cần phải có khả năng chia sẻ thông tin chi tiết để giúp các đội chuyên gia của IBM phân tích vấn đề.

(PV)