Internet phát triển lên 299 triệu tên miền trong Quý 3/2015

Công ty hàng đầu trên thế giới về tên miền và an ninh mạng VeriSign vừa công bố, trong Quý 3/2015 (tính đến ngày 30/9/2015) có khoảng 3,1 triệu tên miền đã được đăng ký thêm trên Internet, nâng tổng số tên miền đã được đăng ký lên gần 299 triệu tên miền trên toàn thế giới, bao gồm tất cả các tên miền cấp cao (Top-level Domains - TLDs).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Mức gia tăng khoảng 3,1 triệu tên miền trên toàn cầu tương đương 1,1 phần trăm so với Quý 2/2015. Lượng đăng ký trên toàn thế giới đã tăng thêm 14,8 triệu, tương đương 5,2 phần trăm, so với cùng kỳ năm trước.

Các tên miền cấp cao .com và .net đã tăng trưởng toàn phần trong Quý 3/2015, đạt tổng số khoảng 135,2 triệu tên miền .com và .net trong cơ sở tên miền. Con số này tương ứng với mức gia tăng 3,4 phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 30/9/2015, cơ sở các tên miền được đăng ký dạng .com đạt con số 120,1 triệu, trong khi dạng .net có 15,1 triệu.

Trong Quý 3, Verisign đã xử lý 9,2 triệu lượt đăng ký tên miền mới dạng .com và .net, so với 8,7 triệu tên miền trong cùng giai đoạn trong năm 2014.

Cũng trong quý này, tải lượng truy vấn Hệ thống Tên miền (DNS) trung bình hàng ngày của Verisign đạt khoảng 120 tỷ lượt trên tất cả các tên miền cấp cao do Verisign vận hành, với mức đỉnh điểm gần 593 tỷ lượt. So với cùng kỳ quý trước, mức tải lượng truy vấn trung bình hàng ngày đã tăng 8,0 phần trăm và mức đỉnh điểm tăng 225,3 phần trăm. So với cùng kỳ năm trước, tải lượng truy vấn trung bình hàng ngày đã tăng 4,8 phần trăm và mức đỉnh điểm tăng 86,4 phần trăm.

Báo cáo của Verisign cho thấy, các tên miền đã thay đổi từ những tên miền rất ngắn thành những tên miền hàm chứa những từ khóa tìm kiếm và mang tính mô tả. Nghiên cứu của Verisign được đề cập chi tiết trong Báo cáo tóm tắt Ngành Tên miền mới nhất minh chứng về xu thế này khi xem xét những tên miền đã được đăng ký trong năm 2014 so với những tên miền được đăng ký trước năm 2014 để xác định những kỹ thuật chung trong việc đăng ký tên miền.

Verisign công bố bản Báo cáo tóm tắt Ngành Tên miền nhằm cung cấp cho người dùng Internet trên toàn thế giới những kết quả, số liệu thống kê và phân tích về ngành tên miền. Báo cáo tóm tắt Ngành Tên miền Quý 3/2015, cùng với các báo cáo trước đó, có thể được truy cập tại địa chỉ Verisign.com/DNIB.

(GN)