Kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử với Chính phủ

Sáng nay (28/10), Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2014 - 2016 về công tác thông tin truyền thông, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử trên các lĩnh vực truyền thông, quảng bá thông tin với các tỉnh Nam Định, Hải Dương và Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Võ Duy Khương và Phó Tổng giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Nguyễn Lê Phúc ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác.Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Võ Duy Khương và Phó Tổng giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Nguyễn Lê Phúc ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác.

Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên nhằm quản lý, cung cấp thông tin kịp thời về công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của HĐND, UBND các tỉnh, thành phố nêu trên. Thông qua hợp tác này, các địa phương sẽ mở rộng kết nối mạng thông tin điều hành tác nghiệp vào mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ bảo đảm sẵn sàng triển khai hệ thống thông tin hành chính điện tử của Chính phủ và chính quyền các cấp trên cơ sở tận dụng tối đa hạ tầng sẵn có.

Cổng thông tin điện tử Chính phủ và các bên sẽ cùng  phối hợp tổ chức xây dựng hệ thống Cổng thông tin điện tử cơ quan hành chính nhà nước thống nhất, thông suốt 4 cấp hành chính từ Trung ương đến địa phương, nhằm thiết lập các ứng dụng để phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và chính quyền các cấp.

UBND thành phố Đà Nẵng, Hải Dương, Nam Định cũng cam kết sẽ đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng để triển khai hệ thống, chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai đúng theo nội dung cam kết. Ngược lại, Cổng thông tin điện tử Chính phủ sẽ có khảo sát và phương án triển khai tốt nhất tại địa phương, hỗ trợ kỹ thuật kịp thời cho địa phương khi cần thiết.

Trước đó, Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã ký kết thỏa thuận hợp tác với thành phố Hà Nội, tỉnh Kontum, tỉnh Hà Giang để triển khai công tác thông tin truyền thông, kết nối hệ thống hành chính điện tử.

(Thanh Huyền)