Khẳng định vị thế doanh nghiệp chủ đạo về viễn thông

Thực hiện kế hoạch năm 2014, VNPT Vĩnh Phúc đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Song với tầm nhìn chiến lược trong việc đầu tư phát triển mạng lưới và phương thức hoạt động, trong năm qua, hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu của đơn vị đều đạt và vượt kế hoạch . VNPT Vĩnh Phúc đã khẳng định vị thế doanh nghiệp chủ đạo về viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc VNPT Nguyễn Tất Sáng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đại lý, điểm bán tiêu biểu khu vực Lập Thạch - Sông Lô - một trong những hoạt động công tác góp phần đem lại thành công lớn của VNPT Vĩnh Phúc trong năm 2014 vừa quaGiám đốc VNPT Nguyễn Tất Sáng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đại lý, điểm bán tiêu biểu khu vực Lập Thạch - Sông Lô - một trong những hoạt động công tác góp phần đem lại thành công lớn của VNPT Vĩnh Phúc trong năm 2014 vừa qua

Hoạt động ổn định, hiệu quả với mô hình tổ chức mới

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, ngay từ đầu năm, ngoài việc sắp xếp, phân công, bố trí lại lao động cho phù hợp, đơn vị đã chủ động đề ra nhiều giải pháp như: Quản lý chi phí, thu nợ, đảm bảo dòng tiền trong sản xuất kinh doanh; đảm bảo chất lượng dịch vụ, an toàn mạng lưới; xây dựng các cơ chế gói cước linh hoạt đối với khách hàng; nghiên cứu, điều chỉnh cơ chế khoán, tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, cơ chế khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong doanh nghiệp.

VNPT Vĩnh Phúc đã chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng cơ chế chính sách kinh doanh, đáp ứng với yêu cầu của thị trường; nâng cao chất lượng hệ thống kênh phân phối - điểm bán lẻ, đại lý và nâng cao chất lượng của lực lượng thị trường; đẩy mạnh việc hợp tác kinh doanh với các đối tác; tập trung các nguồn lực phát triển các dịch vụ có doanh thu cao như; dịch vụ điện thoại di động, Internet băng rộng, MyTV... đã tạo thuận lợi cho cho mọi đối tượng khách hàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ đa dạng của ngành.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng tập trung nâng cao chất lượng mạng lưới, dịch vụ qua việc thực hiện việc kiểm tra, đo kiểm, bảo dưỡng; củng cố lại hệ thống mạng ngoại vi, hạ tầng cống bể, góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng, dịch vụ. Thực hiện nhiều giải pháp nhằm tiết giảm chi phí như:  triển khai tự thực hiện các dự án kéo cáp nhỏ thay thế dây thuê bao, thu hồi cáp gốc nhằm tiết giảm chi phí đầu tư; rà soát, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát qua việc ứng dụng các phần mềm quản lý;  tiết kiệm chi phí; chỉ đạo sát sao việc thu hồi thiết bị đầu cuối, dây thuê bao tái sử dụng.

Với những biện pháp, cơ chế chính sách được áp dụng linh hoạt, kết quả kinh doanh của VNPT Vĩnh Phúc đạt được khá ấn tượng. Kết thúc năm, toàn đơn vị phát triển mới gần 34000 thuê bao trả sau, tổng doanh thu tăng 12%, nộp ngân sách Nhà nước tăng gần 5% so cùng kỳ. Đáng chú ý, năng suất lao động  tăng 17% so với cùng kỳ.

Có được những kết quả trên, trong năm, đơn vị đã đổi mới công tác quản lý, tổ chức lại các kênh bán hàng hiệu quả, chuyên nghiệp hơn để nâng cao tính cạnh tranh theo xu thế hội nhập. Đặc biệt, chỉ trong vòng 15 ngày sau khi Đề án tái cấu trúc bộ máy Viễn thông Vĩnh Phúc được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phê duyệt, VNPT Vĩnh Phúc đã hoàn tất xong các thủ tục cần thiết bắt tay ngay vào việc vào tái cấu trúc, trở thành một trong những đơn vị viễn thông đầu tiên của Tập đoàn đưa cơ cấu, tổ chức bộ máy mới đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả.

Với mô hình mới, VNPT Vĩnh Phúc không chỉ giảm bớt được nhân sự ở nhiều cấp trung gian, tinh gọn bộ máy quản lý, giảm lao động ở khối chức năng, tăng cường lao động cho khối sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trực thuộc tổ chức lại các kênh bán hàng hiệu quả hơn, chuyên nghiệp hơn mà còn giúp Ban lãnh đạo đơn vị ngay lập tức nhìn ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác phục vụ khách hàng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để kịp thời tìm giải pháp khắc phục.

Hơn 5 tháng thực hiện tái cấu trúc, mặc dù tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhất là sự cạnh tranh thị phần gay gắt giữa các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn song sản xuất kinh doanh của VNPT Vĩnh Phúc vẫn tăng trưởng 14% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, một số dịch vụ đạt mức tăng trưởng cao như: Di động trả sau tăng 7%, trả trước tăng 9%; Mega VNN: 14%; My TV: 31%, đặc biệt dịch vụ FTTH tăng trưởng mạnh với tốc độ 58% so cùng kỳ.

Không chỉ phát huy hiệu quả từng lĩnh vực quản lý, quản trị cũng như kinh doanh, các tồn tại của mô hình trước đây đã được tập trung xử lý; Tiếp tục tối ưu hóa mạng lưới, mở rộng cáp quang đảm bảo khoa học, hiệu quả. Đơn vị đã thực hiện có hiệu quả giải pháp nâng cao chất lượng hạ tầng ngoại vi, các tuyến cống bể, đặc biệt là các tuyến tỉnh lộ, khu vực dân cư tập trung…

Cùng với đó, đơn vị đã tối ưu phần 2G mạng di động, lắp đặt thêm 3 trạm BTS, node B và 5 bộ khuếch đại sóng di động indoor đảm bảo sóng di động trên địa bàn; Phối hợp với VinaPhone 1 phát sóng 100% trạm 3G sử dụng băng tần UMTS  900; Ứng dụng 6 phần mềm vào công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh. Từ các giải pháp trên , hiệu quả, hiệu suất thiết bị đượng nâng lên. Tỷ lệ sử dụng điện thoại cố định ( PSTN) đạt 78%, băng thông rộng 75%, độ khả dụng băng rộng đạt 99,92%, mạng di động 2G đạt 99,93%, 3G đạt 99,91%

Cùng với việc tập trung vào các giải pháp kinh doanh, VNPT Vĩnh Phúc còn làm tốt công tác đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh; khắc phục kịp thời các sự cố mạng trong mùa mưa bão, đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống. Đơn vị đã đảm bảo an toàn thông tin tuyệt đối phục vụ cấp ủy, chính quyền các cấp; thông tin an ninh quốc phòng. Chủ động xây dựng phương án đảm bảo thông tin phục vụ công tác phòng chống lụt bão năm 2014, không để xảy ra các sự cố. Đồng thời, đảm bảo thông tin phục vụ công tác điều hành của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương; hạ tầng thông tin phục vụ các khu công nghiệp, cụm dân cư phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Cùng với các doanh nghiệp viễn thông khác trên địa bàn, VNPT Vĩnh Phúc cũng góp phần tích cực vào việc hoàn thiện tiêu chí bưu điện ở 112/112 xã xây dựng nông thôn mới.

11 giải pháp cho năm 2015

Nhiệm vụ Năm 2015, Viễn thông Vĩnh Phúc xây dựng nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015 với mục tiêu đề ra: Hoàn thiện phương án tái cấu trúc của Tập đoàn; nâng cao chất lượng toàn diện hạ tầng cung cấp dịch vụ; nâng cao năng lực, tay nghề của người lao động; tập trung đầu tư mạng băng rộng, di động; tiếp tục  nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống kênh phân phối; tập trung xây dựng các cơ chế chính sách đối với các dịch vụ băng rộng, di động, truyền hình, dịch vụ giá trị gia tăng; đảm bảo thông tin liên lạc trong mọi tình huống; tiếp tục phát huy vai trò doanh nghiệp chủ đạo về lĩnh vực viễn thông trên địa bàn.

Để đạt được những kế hoạch đề ra, Viễn Thông Vĩnh Phúc đã đưa ra 11 giải pháp cụ thể là: Tiếp tục tổ chức  quản lý, khai thác, bảo dưỡng mạng lưới, dịch vụ viễn thông an toàn;  Hoàn thiện việc triển khai tái cấu trúc mô hình Tập đoàn giai đoạn 2;  Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, điều hành trên cơ sở định hướng chung của Tập đoàn; Tiếp tục đưa các phần mềm ứng dụng vào quản lý; Nâng cao chất lượng toàn diện hệ thống kênh phân phối thông qua việc xậy dựng, bổ sung cơ chế phù hợp, hiệu quả; Tiếp tục rà soát các dự án đầu tư, tập trung vào các dự án trọng điểm như: băng thông rộng, di động, củng cố mạng ngoại vi; Tiếp tục đổi mới công tác quản lý điều hành...

(Theo VnMedia)