Khởi động đề án phát triển nhân lực an toàn thông tin

Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020 đặt ra mục tiêu đến năm 2020 sẽ đào tạo được 2.000 học viên có trình độ đại học và trên đại học về an toàn an ninh thông tin chất lượng cao.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Chiều qua 15/9, Ban điều hành triển khai “Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020” đã tổ chức phiên họp lần 1 tại trụ sở Bộ TT&TT. Theo nội dung Đề án, đến năm 2020 Việt Nam sẽ đưa được 300 giảng viên, nghiên cứu viên đi đào tạo về an toàn, an ninh thông tin ở nước ngoài, trong đó có 100 tiến sĩ.

Bên cạnh đó, Đề án cũng đặt mục tiêu đào tạo được 2.000 học viên có trình độ đại học và trên đại học về an toàn an ninh thông tin chất lượng cao, đưa 1.500 cán bộ chuyên trách  về an toàn an ninh thông tin đi đào tạo ngắn hạn, cập nhật công nghệ, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tại các cơ sở đào tạo có uy tín ở nước ngoài. Đề án cũng trú trọng tập huấn, đào tạo ngắn hạn và nâng cao kiến thức, kỹ năng về an toàn an ninh thông tin  cho 10.000 lượt cán bộ làm về an toàn an ninh thông tin và công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước. Đề án cũng nêu nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ về an toàn an ninh thông tin, đồng thời, ưu tiên dành chỉ tiêu học bổng từ các chương trình đào tạo nước ngoài.

Nhiệm vụ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin sẽ được giao cho 8 cơ sở đào tạo trọng điểm gồm: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Kỹ thuật mật mã, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, Học viện An ninh nhân dân – Bộ Công an.

Đây là Đề án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Bộ TT&TT chỉ đạo đơn vị chủ trì triển khai Đề án là Cục An toàn thông tin cần soạn  thảo các nội dung của Quy chế và chương trình công tác của Ban Điều hành trong thời gian sớm nhất.

(Thanh Huyền)