Khởi động hỗ trợ an toàn thông tin tại Việt Nam năm 2016

Hôm nay, Chi hội An toàn Thông tin phía Nam (VNISA phía Nam) tổ chức sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy hoạt động an toàn an ninh mạng tại chi hội trong năm mới. Trong sự kiện, Chi hội VNISA phía Nam  báo cáo tổng kết hoạt động trong năm 2015 và chia sẻ kế hoạch hoạt động của năm 2016. 

Ảnh: PN.Ảnh: PN.

Đây cũng là dịp để Ban Chấp hành chi hội và Hội viên cùng nhau thảo luận về các kế hoạch, chương trình hành động cho các mốc thời gian cụ thể và kiện toàn kế hoạch chi tiết dựa trên các triển khai và ghi nhận thực tế.

Theo báo cáo, năm 2015, VNISA phía Nam phối hợp cùng các hội viên và các đối tác chủ chốt, đặc biệt là Microsoft, đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch đề ra với những chi tiết ấn tượng như: Các buổi trao đổi kinh nghiệm ATTT thông qua các hội thảo “Cà phê Bảo mật”; Diễn tập ATTT chống tấn công trong thế giới số; Hội thảo ngày ATTT Việt Nam lần thứ 8 năm 2015; Phối hợp Diễn tập bảo vệ hệ thống thông tin TP. Hồ Chí Minh; Thực hiện đề án “Xây dựng danh sách các hạng mục cần và có thể nghiên cứu phát triển nhằm bảo vệ trang thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh”.

Ban chấp hành VNISA phía Nam và các hội viên cũng thống nhất sẽ triển khai một số các hoạt động trong năm 2016 như sau: Tổ chức Uni-Tour đến các trường đại học; Tiếp tục tổ chức đều đặn hình thức sinh hoạt Cà phê Bảo mật hàng quý; Phối hợp với các đơn vị tổ chức các khóa đào tạo về an ninh thông tin; Tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề dành cho Hội viên, giới CNTT; Tổ chức chuỗi sự kiện Ngày An toàn Thông tin lần thứ 9, năm 2016.

Microsoft luôn trân trọng và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác lâu dài và đáng tin cậy với VNISA và đặc biệt là VNISA phía Nam. Đồng hành cùng VNISA và công tác an toàn thông tin tại Việt Nam là một trong những hoạt động khẳng định cam kết mạnh mẽ của Microsoft về sứ mệnh hỗ trợ Việt Nam trở thành một nước mạnh về CNTT, đúng như tầm nhìn cho năm 2020 của Chính phủ Việt Nam”, ông Vũ Minh Trí, Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam chia sẻ.

Cùng với sự phổ cập Internet ngày càng rộng rãi, vấn đề bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng ngày càng trở nên cấp thiết trước bối cảnh các nguy cơ và rủi ro từ các cuộc tấn công của tin tặc đang có diễn biễn phức tạp. Với bề dày kinh nghiệm về an ninh mạng, Microsoft luôn được lựa chọn là cố vấn tin cậy trong các chiến lược về bảo mật và an toàn an ninh mạng của nhiều quốc gia và luôn hợp tác với các chính phủ để hỗ trợ chống tội phạm mạng.

Được biết, việc ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Microsoft và Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam được tiến hành trong năm 2014, là đòn bẩy quan trọng và từ đó có nhiều hoạt động cụ thể về an toàn thông tin, góp phần đưa CNTT thực sự trở thành hạ tầng vững chắc và động lực lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội bền vững. 

(PA)