Không sử dụng hộp thư cá nhân gửi thư đến Văn phòng Chính phủ

(eFinance Online) - Văn Phòng Chính phủ vừa có văn bản số 5598/VPCP-TTĐT gửi tới các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc sử dụng thư điện tử công vụ. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Văn phòng Chính phủ đề nghị các cơ quan, đơn vị sử dụng hộp thư điện tử công vụ với địa chỉ tên miền .gov.vn hoặc .chinhphu.vn được cấp phát để trao đổi văn bản điện tử khi phối hợp công việc với Văn phòng Chính phủ, không sử dụng các hộp thư cá nhân (như yahoo, gmail...) để gửi thư điện tử đến Văn phòng Chính phủ. 

Trước đó, tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tăng cường sử dụng văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan nhà nước với nhau, sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc.

(T.H)