Khu CN cao TPHCM: Xuất khẩu 3,1 tỷ USD từ công nghệ

Theo báo cáo tổng kết năm 2014 của Ban quản lý Khu Công nghệ cao (KCNC) TP.HCM, giá trị xuất khẩu năm 2014 của KCNC này đạt 3.126 triệu USD/ 3.143 triệu USD giá trị sản xuất, chiếm bình quân hơn 90% giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao của Thành phố.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Tỷ lệ nội địa hóa trong sản phẩm tăng từ 20 - 22% (năm 2010) đến hơn 32% (năm 2014), vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (25% vào năm 2015). Tổng vốn đầu tư vào KCNC năm 2014 là 1.897,6 triệu/ 10 dự án. Lũy kế Khu CNC đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 68 dự án, thu hút 4.175,1 triệu USD.

Bên cạnh đó, hoạt động nghiên cứu - triển khai (R&D), đào tạo, ươm tạo cũng có những kết quả đáng kể. Theo đó, Trung tâm Nghiên cứu triển khai KCNC đã công bố 4 sản phẩm thương mại hóa từ kết quả nghiên cứu, nghiệm thu 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố, 22 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, công bố 3 công trình khoa học quốc tế.

Số lượng doanh nghiệp có hoạt động R&D và có sản phẩm mới trong năm tăng lên đến 22 doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp đăng ký 5 bằng sáng chế sản phẩm, công nghệ mới, 02 doanh nghiệp được Bộ KH&CN công nhận danh hiệu doanh nghiệp công nghệ cao trong năm 2014.

Trung tâm Đào tạo đã có các hoạt động liên kết thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới vào công nghiệp và dịch vụ qua các thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Duy Tân, Viện Nghiên cứu Điện tử, tin học, tự động hóa. Một số dự án lớn về đào tạo kết hợp nghiên cứu công nghệ cao đã khởi động trong KCNC như Viện Đào tạo kỹ thuật viên công nghệ cao Hutech, Viện Nghiên cứu đào tạo công nghệ cao NTT với số vốn mỗi dự án khoảng 50 triệu USD.

Hoạt động ươm tạo doanh nghiệp trực tiếp đưa thành quả nghiên cứu công nghệ đến việc thành lập doanh nghiệp công nghệ mới. Hiện có 06 dự án doanh nghiệp đang được ươm tạo tại Vườn ươm doanh nghiệp CNC (SHTP-IC) với nhiều sản phẩm đáng chú ý như máy in 3D, hệ thống điều khiển điện thông minh, thiết bị đọc điện não đồ… Doanh số các công ty khởi nghiệp, dự án ươm tạo tại Vườn ươm trong 10 tháng đầu năm 2014 đã vượt mốc 3 tỷ đồng từ tiền bán sản phẩm và chuyển giao công nghệ.

Năm 2014 được coi là năm tăng tốc để triển khai thực hiện Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011 - 2015 của KCNC nhằm thực hiện nhiệm vụ xây dựng KCNC trở thành một trung tâm công nghệ tầm cỡ quốc gia và khu vực, đặc biệt trong lĩnh vực CNC. Những thành tựu trong năm 2014 đã đặt nền móng để KCNC tiếp tục xây dựng và phát triển hệ sinh thái công nghệ cao bước đầu đã được hình thành tại đây, tiến đến mục tiêu cao nhất là xây dựng thành công nền công nghiệp công nghệ cao nội sinh lớn mạnh cho đất nước.

(Thanh Huyền)