Luật An toàn thông tin chính thức được Quốc hội thông qua

Hôm nay (19/11), Quốc hội đã thông qua Luật An toàn thông tin mạng với 424 đại biểu tán thành, chiếm 85,83% tổng số đại biểu. Sau khi chỉnh lý, Luật An toàn thông tin mạng chỉ còn 8 chương 54 điều so với trước đây là 8 chương 62 điều. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Luật An toàn thông tin mạng quy định về hoạt động an toàn thông tin mạng, quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn thông tin mạng; mật mã dân sự; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng; kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng; phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin mạng; quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng.

Trước đó, ngày 29/10, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật này. Các ý kiến tập trung vào những nội dung như: Tên gọi của Luật, phạm vi điều chỉnh và việc giải thích từ ngữ; việc bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng; ngăn chặn, xử lý việc rao bán trái phép thông tin cá nhân trên mạng, phát tán tin nhắn rác; bảo vệ thanh thiếu niên trước tác động tiêu cực của thông tin trên mạng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn thông tin mạng; phân loại cấp độ an toàn thông tin của hệ thống thông tin.

Bên cạnh đó là các ý kiến về việc giao Ban Cơ yếu Chính phủ chịu trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý Nhà nước về mật mã dân sự; về hợp tác quốc tế trong an toàn thông tin mạng… Đa số các ý kiến của đại biểu Quốc hội đều tán thành với báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét, thông qua và có thêm một số ý kiến góp ý cho dự thảo Luật.

Sau phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy ban Pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông (Ban soạn thảo dự án Luật), Ban Cơ yếu Chính phủ và các cơ quan có liên quan phối hợp rà soát chỉnh sửa và thống nhất lại toàn bộ quy định về kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng, bảo đảm thống nhất với Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp; gộp quy định về các giấy phép, giấy chứng nhận đối với các loại sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng để chỉ còn lại 1 loại giấy phép là Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng (Điều 40). Các quy định về Giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng đã được xóa bỏ, nội dung các quy định này đã được đối chiếu, lồng ghép vào các điều quy định về giấy phép.

(Thanh Huyền)