Mạng xã hội phải xóa bỏ nội dung vi phạm

Đó là một trong những điều kiện về quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin đối với mạng xã hội và trang thông tin điện tử tổng hợp được quy định tại Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày 3/10 tới đây.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.
Theo Thông tư, các trang thông tin điện tử (TTĐT) tổng hợp phải có quy trình quản lý thông tin công cộng. Trong đó, các website phải xác định phạm vi nguồn thông tin khai thác, cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải. Các website cũng phải có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải phải chính xác theo đúng thông tin nguồn. Có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm Khoản 1, Điều 5, Nghị định 72/2013/NĐ-CP chậm nhất sau 3 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các mạng xã hội có thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội phù hợp theo các quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và được đăng tải trên trang chủ của mạng xã hội. Các mạng xã hội phải bảo đảm người sử dụng đồng ý thỏa thuận sử dụng dịch vụ mạng xã hội bằng phương thức trực tuyến thì mới có thể sử dụng được các dịch vụ, tiện ích của mạng xã hội. Các mạng xã hội phải có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng và đảo đảm quyền quyết định của người sử dụng trong việc cho phép thu thập thông tin cá nhân của mình hoặc cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.
 
Các TTĐT tổng hợp và mạng xã hội đều phải có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm Khoản 1, Điều 5, Nghị định 72/2013/NĐ-CP chậm nhất sau 3 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, Thông tư cũng quy định điều kiện về nhân sự và điều kiện về tài chính, kỹ thuật cấp giấy phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp, mạng xã hội...

(Thanh Huyền)