Microsoft ra mắt SQL Server 2014 tại Việt Nam

Thông tin từ Microsoft cho biết, kể từ ngày 1/4/2014, Microsoft sẽ ngừng cung cấp phiên bản SQL Server 2012 cũ và bắt đầu cung cấp phiên bản mới đến tất cả khách hàng.

Microsoft ra mắt SQL Server 2014 tại Việt Nam

Microsoft cho biết, SQL Server 2014 bảo đảm hiệu năng thực thi cho các ứng dụng cốt yếu với tất cả các khối lượng công việc trong bộ nhớ tích hợp, đưa ra số liệu phân tích nhanh chóng hơn từ bất kỳ cơ sở dữ liệu nào với các cong cụ quen thuộc và nền tảng dịch vụ điện toán đám mây lai cho phép các tổ chức dễ dàng xây dựng, triển khai và quản lý các giải pháp tại chỗ hoặc trên đám mây.

Microsoft ra mắt SQL Server 2014 tại Việt Nam ảnh 1

(T.H)