Microsoft và Đại học Đà Nẵng biến CNTT thành sức mạnh của giáo dục

Hôm nay, Đại học Đà Nẵng và Microsoft đã ký kết một thỏa thuận về đào tạo, nhằm xây dựng chiến lược phát triển ứng dụng CNTT vào quản lý giáo dục tại đây. Thông qua thỏa thuận này, Đại học Đà Nẵng và Microsoft Việt Nam mong muốn cải thiện quy trình và chất lượng quản lí giáo dục dựa trên nền tảng CNTT&TT, tư vấn giải pháp công nghệ phù hợp cho nhà trường.   

Ảnh: NP.Ảnh: NP.

Căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Microsoft Việt Nam đã được ký ngày 19/11/2013 về nâng cao năng lực ứng dụng CNTT vào giáo dục 2013-2018 với nội dung trọng điểm là “Trang bị CNTT&TT cho giáo dục qua phát triển, thực hiện các chương trình ứng dụng CNTT vào giáo dục Việt Nam”.

Đại học Đà Nẵng là một trong những đại học đầu tiên ở Việt Nam tham gia hệ thống kiểm định chất lượng đào tạo của Việt Nam - quyết định đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng CNTT vào công tác quản lý và giảng dạy, xây dựng nhiều trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm hiện đại thông qua các chương trình đầu tư trọng điểm và đầu tư chiều sâu của Nhà nước.

Đại học Đà Nẵng xác định CNTT là công cụ quan trọng để cải thiện phương pháp giáo dục, giảng dạy và quản lý trường học và đang hợp tác với các quốc gia, các tổ chức quốc tế, các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này.

Từ năm 2013, Microsoft có nhiều đổi mới, sáng kiến cho chương trình Đối tác Giáo dục (Partners in learning) và chương trình hỗ trợ Giáo dục toàn cầu. Microsoft mong muốn hợp tác với các cơ sở Giáo dục để hỗ trợ giáo viên, các nhà quản lý giáo dục và người học Việt Nam phát huy tối đa khả năng của mình thông qua tiếp cận rộng rãi với các ứng dụng và công cụ công nghệ thông tin mới nhất, giúp vận dụng hiệu quả các công nghệ này vào thực tiễn giáo dục, kết nối với cộng đồng giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục và các nhà giáo dục sáng tạo trên thế giới.

Ông Vũ Minh Trí, Tổng Giám Đốc Microsoft Việt Nam phát biểu: "Một trong những cam kết của Microsoft là hỗ trợ tiềm năng con người và nguồn nhân lực của Việt Nam. Chúng tôi đánh giá cao tầm nhìn và định hướng phát triển của ngành giáo dục Việt Nam nói chung và Đại học Đà Nẵng nói riêng trong việc xác định CNTT là công cụ quan trọng để cải thiện phương pháp giáo dục, giảng dạy và quản lý trường học trong kỷ nguyên CNTT này".

(PV)