MobiFone đề xuất xây dựng mô hình Tổng Công ty

Tại buổi làm việc với Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son sáng 12/8, MobiFone đã nêu kiến nghị xây dựng phương án tổ chức lại công ty theo mô hình Tổng Công ty với các nguyên tắc tách biệt giữa kinh doanh và kỹ thuật để đảm bảo tính chuyên nghiệp trong hoạt động.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Mô hình Tổng Công ty mà MobiFone đề xuất sẽ hình thành theo 3 khối lĩnh vực: Kinh doanh, kỹ thuật và dịch vụ nhằm tránh chồng chéo lẫn nhau. Lãnh đạo MobiFone cũng đề nghị Bộ TT&TT giúp đỡ MobiFone cả về nguồn lực và cơ chế chính sách để MobiFone ngày càng phát triển sau khi tách khỏi VNPT. 

Đại diện MobiFone cho biết, trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục ổn định hoạt động xản xuất kinh doanh, triển khai các biện pháp để tăng khách hàng, hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 trong điều kiện cạnh tranh gay gắt và tập trung nghiên cứu để xây dựng đề án tổ chức lại Công ty Thông tin di động thành Tổng Công ty MobiFone.
 
Nhà mạng này hiện đang chuẩn bị phối hợp nghiên cứu, xây dựng phương án cổ phần hóa Công ty theo lộ trình Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu và nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển công ty tương xứng với tiềm năng đáp ứng đúng yêu cầu của đề án tái cơ cấu. MobiFone cho biết sẽ triển khai ngay những dịch vụ và ngành nghề mới khi được Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu.
 
(Thanh Huyền)