Năm 2015: Bộ Công Thương thêm 8 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng vừa ký Quyết định số 10887/QĐ-BCT phê duyệt Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương năm 2015. Theo đó, Bộ Công Thương sẽ cung cấp 13 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và  8 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 trong năm 2015.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo đó, 8 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 sẽ được Bộ Công Thương triển khai trong năm 2015 gồm các thủ tục: Cấp phép hoạt động điện lực; Đăng ký tham gia thị trường phát điện cạnh tranh; Đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập tái xuất của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam kể từ đợt thứ 2; Phê duyệt thanh lý vật tư, máy móc, thiết bị của nhà thầu nước ngoài còn dư sau khi hoàn thành thi công công trình; Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; Thủ tục cấp phép nhập khẩu tự động mô tô phân khối lớn; Thủ tục cấp phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô dôn; Cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp.

Bên cạnh đó, danh mục 13 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cũng được công bố trong quyết định này. Việc phê duyệt kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong năm 2015 nhằm thực hiện mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương nhằm nâng cao tính minh bạch trong quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công Thương.

Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin được Bộ Công Thương giao chủ trì thiết kế, xây dựng, phát triển và vận hành các hệ thống dịch vụ công trực tuyến; tích hợp các hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến và quản trị tập trung tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của Bộ Công Thương; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin và tính ổn định của hệ thống dịch vụ công trực tuyến; đào tạo, hướng dẫn cán bộ chuyên trách các đơn vị liên quan sử dụng hệ thống.

(Thanh Huyền)