Năm 2015: Viettel đặt mục tiêu doanh thu đạt 230.000 tỷ đồng

Năm 2015, Viettel tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng cao 20%, đạt doanh thu 230.000 tỷ đồng; đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả các chuyển dịch chiến lược; đẩy mạnh kinh doanh các dịch vụ băng siêu rộng; đưa công nghệ thông tin vào mọi ngõ ngách của đời sống xã hội; tiếp tục mở rộng thị trường quốc tế; tăng cường đầu tư về chiều sâu cho nghiên cứu, sản xuất thiết bị cả dân sự và quân sự.

Ảnh: ML.Ảnh: ML.

Năm 2014, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) đạt doanh thu đạt 197.000 tỷ đồng, tăng trưởng trên 20%; lợi nhuận trước thuế đạt 42.000 tỷ đồng, tăng trưởng 15%. Viettel cũng là doanh nghiệp đóng góp lớn nhất cho ngân sách nhà nước năm 2014 với hơn 15.000 tỷ đồng. Đáng chú ý là trong năm 2014, tổng doanh thu nước ngoài của Viettel tăng trưởng 25% và đạt 1,2 tỷ USD, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 156 triệu USD và tăng trưởng 32%. Tính đến nay, thị trường nước ngoài đã mang về 278 triệu USD lợi nhuận cho đất nước.

Trong năm 2014, Viettel đã khai trương dịch vụ thêm 2 nước Peru và Cameroon. Hiện tại Viettel đã đầu tư tại 9 quốc gia (trong đó châu Á có 3 nước là Lào, Campuchia, Timore Leste; châu Mỹ có 2 nước là Haiti và Peru;  tại châu Phi có 4 nước, gồm Mozambique, Cameroon, Tanzania và Burundi), với tổng dân số 175 triệu dân, gần gấp đôi dân số Việt Nam, đã tạo ra công ăn việc làm cho gần 80.000 người trên toàn cầu.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng,Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết: Hiện tại Viettel đã hoàn thành kế hoạch 5 năm (2010-2015) trước một năm. Viettel đã củng cố vững chắc vị trí là doanh nghiệp viễn thông dẫn đầu và Tập đoàn kinh tế nhà nước hàng đầu khi chiếm tới 12% doanh thu và 23% lợi nhuận của toàn bộ gần 1.000 doanh nghiệp nhà nước.

Hiện tại Viettel đã sản xuất và đưa vào sử dụng một số thiết bị viễn thông chủ chốt, các phần mềm viễn thông, phần mềm quản lý và đã làm chủ công nghệ sản xuất thiết bị, khí tài quân sự, bước đầu tạo nền tảng cho việc hình thành một tổ hợp công nghiệp quốc phòng.

Năm 2014, Viettel đã chi cho các chương trình xã hội, nhân đạo là 450 tỷ đồng, tăng gấp đôi năm 2013; dành 260 tỷ đồng, tặng cho 2.600 xã nghèo để lập quĩ giúp học sinh nghèo học tập. Đồng thời, thực hiện chương trình 24.000 con bò giống cho các hộ nghèo 11 tỉnh biên giới, trong năm 2014 Viettel đã mua và tặng bò cho gần 6.000 hộ.

(PV)