Năm 2015: Viettel đặt mục tiêu nộp ngân sách ước đạt 21,000 tỷ đồng

Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) lần IX vừa diễn ra được xem là sự kiện chính trị đặc biệt của Tập đoàn Viễn thông Quân đội, có nhiệm vụ đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết lần thứ VIII, xác định phương hướng 5 năm 2015 - 2020.

Ảnh: LM.Ảnh: LM.

Viettel đặt mục tiêu từ năm 2015 - 2020 sẽ đưa dịch vụ viễn thông - CNTT vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo ra sự bùng nổ lần thứ 2 trong lịch sử ngành Viễn thông - CNTT Việt Nam, đứng trong top 10 doanh nghiệp lớn nhất thế giới trong lĩnh vực đầu tư viễn thông quốc tế. Đây là những mục tiêu rất cao đã được Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel trình bày trong bản Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Theo Thượng tướng Lê Hữu Đức, trong bối cảnh, Viettel đang đứng trước những khó khăn, thách thức đến từ nhiều phía, để đạt được những mục tiêu này, Đảng bộ Tập đoàn Viettel xác định, Đảng bộ và cán bộ công nhân viên Tập đoàn Viettel phải có sự đồng thuận, thống nhất cao, mỗi cán bộ, Đảng viên, quần chúng đều cần biết về Đại hội Đảng và có ý thức, mong muốn tham gia xây dựng chiến lược của đơn vị và Tập đoàn, kiên quyết không để Đại hội trở thành một sự kiện “ đến hẹn lại lên”. Điều này được thể hiện rất rõ trong những bản tham luận của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Tập đoàn đóng góp tại Đại hội, đây là những bản tham luận được đánh giá là  “sâu sắc, có chất lượng, có tính chiến đấu, tính phê bình và tự phê bình cao” - Không chỉ thẳng thắn chỉ ra những vấn đề có thể đẩy lùi sự phát triển của Viettel như “ngủ quên trên chiến thắng”, bộ máy tổ chức cồng kềnh… những bản tham luận của các tổ chức Đảng cơ sở còn đưa ra được những giải pháp để Viettel trở thành “chú voi có thể khiêu vũ” - một doanh nghiệp lớn nhưng có đầy đủ phẩm chất của những doanh nghiệp nhỏ. Những giải pháp đó là lấy khách hàng làm trung tâm, nhanh nhạy, có tinh thần khởi nghiệp và không ngại những thách  thức.

Trong nhiệm kì 5 năm từ 2010 - 2015, Đảng bộ đã lãnh đạo Tập đoàn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Năm 2015, doanh thu ước đạt 232.000 tỷ đồng, vượt 16% so với mục tiêu; lợi nhuận trước thuế ước đạt 47,000 tỷ đồng, vượt 67% so với mục tiêu; nộp ngân sách ước đạt 21,000 tỷ đồng, vượt 16,6% so với mục tiêu; năng suất lao động ước đạt 8,33 tỷ đồng/người/năm.

Đại hội cũng đã đề ra mục tiêu cho nhiệm kỳ 2015 - 2020 là nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Tập đoàn trở thành Tập đoàn Công nghiệp, Viễn thông toàn cầu, là một trong 20 doanh nghiệp viễn thông lớn nhất thế giới. Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020 đạt được như sau: Doanh thu từ 450.000 - 500.000 tỷ đồng, tăng trưởng trung bình 15 - 20%; lợi nhuận từ 75.000 - 95.000 tỷ đồng, tăng trưởng trung bình 10 - 15%; đầu tư quốc tế từ 20 - 25 nước với vùng phủ dân số từ 500 - 600 triệu người. Năng suất lao động đạt 4.1 tỷ đồng/người/năm tăng 10 - 15%/năm.

(PV)