Nâng cấp Portal Bộ Tài chính: Phải có tầm nhìn chiến lược

Với những đổi mới đồng bộ về công nghệ, nội dung và tổ chức quản lý, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính (TTĐT BTC) đã trở thành một kênh thông tin hữu hiệu, chuyển tải kịp thời, đầy đủ và sâu rộng các cơ chế chính sách tài chính tới xã hội. Tuy nhiên, là Bộ đa lĩnh vực, nhu cầu thông tin là rất lớn đòi hỏi Cổng TTĐT BTC cần được nâng cấp theo hướng thuận lợi hóa việc cung cấp thông tin cũng như cung cấp dịch vụ tới người dân.

Giao diện Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính.Giao diện Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính.

Thực hiện Thông báo số 246/TB-BTC ngày 13/6/2012 của Lãnh đạo Bộ về việc tổng kết, đánh giá các nội dung đã triển khai theo Quyết định số 1488/QĐ-BTC ngày 8/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và xây dựng định hướng phát triển Cổng TTĐT BTC giai đoạn 2013 - 2015, Cục Tin học và Thống kê tài chính (THTKTC) đã thành lập tổ chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ và tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng các Trang/ Cổng thông tin điện tử của các Tổng cục và Cổng TTĐT BTC; hoàn thành dự thảo báo cáo và xin ý kiến các Tổng cục, Vụ, Cục thuộc Bộ.

Theo đó, Cổng TTĐT BTC được xây dựng đã đáp ứng mục tiêu chung của Quyết định số 1488/QĐ-BTC. Cụ thể, đã thiết kế và xây dựng Internet Portal của Bộ Tài chính; tích hợp các kênh thông tin, ứng dụng và hệ thống cơ sở dữ liệu của Bộ Tài chính vào Internet Portal; tích hợp hệ thống cơ sở dữ liệu văn bản pháp quy, tin tức trên website của các đơn vị trực thuộc vào Internet Portal; triển khai 02 dịch vụ tài chính công trực tuyến là cấp mã số đơn vị có quan hệ với Ngân sách và Quản lý đăng ký tài sản Nhà nước; xây dựng, ban hành và triển khai các tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất trong toàn ngành và tích hợp hoàn chỉnh các kênh thông tin, các ứng dụng và dịch vụ tài chính công của Bộ Tài chính và các đơn vị trực thuộc vào Internet Portal.

Kết quả khảo sát, đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy, Cổng TTĐT BTC luôn được xếp hạng cao trong Top 10 trong những năm qua. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ số 29/BC-BTTTT ngày 16/5/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đánh giá về Cổng TTĐT BTC đã đạt được những hiệu quả khai thác, sử dụng nhất định trong việc cung cấp thông tin và dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp. Theo thống kê, xếp hạng tại thời điểm ngày 8/5/2012 của Alexa thì Cổng TTĐT BTC cũng là đơn vị có số lượt người truy cập cao, với số lượng cổng con là 08 cổng con; tỷ lệ DV công trực tuyến mức 1,2 đạt 100%; số lượng dịch vụ công mức 3 là 03 dịch vụ; số lượng câu hỏi gửi qua cổng là 650 câu/năm.

Theo đánh giá của ông Đặng Đức Mai, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, với những đổi mới đồng bộ về công nghệ, nội dung và tổ chức quản lý, Cổng TTĐT BTC đã trở thành một kênh thông tin hữu hiệu, chuyển tải kịp thời, đầy đủ và sâu rộng các cơ chế chính sách tài chính tới xã hội. Bước đầu tích hợp các kênh thông tin, các ứng dụng và dịch vụ tài chính công để cung cấp thuận tiện, hiệu quả và an toàn phục vụ người dân, doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước, hỗ trợ tích cực cho quá trình cải cách hành chính trong ngành Tài chính. Dù đạt được những thành công bước đầu song với nhu cầu thông tin là rất lớn đòi hỏi Cổng TTĐT BTC cần được nâng cấp theo hướng thuận lợi hóa việc cung cấp thông tin cũng như cung cấp dịch vụ tới người dân. Theo đó, mục tiêu đặt ra thời gian tới là sẽ xây dựng các Cổng TTĐT cho các Tổng cục, các trang tin điện tử cho các Vụ, Cục có cung cấp dịch vụ công, liên thông với Cổng TTĐT BTC.

Một trong những vấn đề được Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Mai nhấn mạnh chính là tính định hướng dài hơi cho việc phát triển Cổng TTĐT BTC trong giai đoạn 2013 - 2015 và tầm nhìn đến 2020. Theo đó, kế hoạch phát triển Cổng phải có tính chiến lược, tiếp nối những thành quả đã đạt được, không phải lúc nào cũng xây dựng mới và không nhất thiết Vụ, Cục nào cũng phải có trang tin điện tử. Thực tế, xây dựng Cổng và trang tin không khó, cái khó là làm sao duy trì trang hiệu quả, hấp dẫn.

Điều này cũng được ông Nguyễn Đại Trí, Phó TGĐ Kho bạc Nhà nước chia sẻ thêm: Kinh nghiệm của Kho bạc Nhà nước là nếu không có một cơ chế tài chính rõ ràng, rất dễ xảy ra tình trạng sinh ra trang mà không được nuôi dưỡng. Tình trạng này cũng đang diễn ra tại Cục Quản lý giá, Vụ Pháp chế, hay như Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm… Tại các đơn vị này, cán bộ phải kiêm nhiệm thêm việc duy trì trang, trong khi lại không có cơ chế chi hỗ trợ cho các cán bộ này.

“Như vậy, trước mắt, các đơn vị cần rà soát lại thời gian tới đây sẽ phát triển bao nhiêu dịch vụ công trực tuyến và là những dịch vụ gì, để từ đó, có kế hoạch xây dựng các trang tin điện tử. Tiếp theo đó là phải hoàn thiện mô hình quản lý Cổng, có như vậy mới xây dựng được quy chế tài chính hỗ trợ cho Cổng” - Thứ trưởng Nguyễn Thị Mai nhấn mạnh...

(T.Hương)