Nâng dịch vụ công trực tuyến cấp mã số ĐVQHNS lên mức 4

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 185/2015/TT-BTC về việc hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (ĐVQHNS). Thông tư là cơ sở pháp lý để chính thức triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 4 đối với dịch vụ cấp mã số ĐVQHNS.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Chương III của Thông tư 185/2015-TT-BTC được bổ sung quy định mới so với Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC trước đây. Theo đó, nội dung của chương này quy định về: Đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến; Đăng ký Tài khoản sử dụng Dịch vụ công trực tuyến; Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến; Trình tự đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến; Xử lý sự cố trong quá trình sử dụng Dịch vụ công trực tuyến; Bảo mật thông tin.

Theo Thông tư 185/2015-TT-BTC, việc đăng ký mã số ĐVQHNS qua dịch vụ công trực tuyến sẽ đạt ở̉ mức cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan tài chính nơi cấp mã. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Do việc đăng ký mã số ĐVQHNS không phải nộp lệ phí nên việc trả kết quả cấp mã số ĐVQHNS được thực hiện qua môi trường mạng theo quy định của Thông tư 185/2015/TT-BTC có thể hiểu là dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Thông tư cũng quy định trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến đầy đủ, hợp lệ, cơ quan Tài chính có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử cho đơn vị. Thời gian quy định là 02 ngày để các đơn vị đăng ký mã số theo phương thức đăng ký Dịch vụ công sẽ rút ngắn thời gian hơn 1 ngày so với thời gian thực hiện đăng ký trực tiếp bằng Hồ sơ bản giấy, hoặc gửi qua đường bưu điện, điều này có tác động tích cực để các đơn vị sử dụng Dịch vụ công trực tuyến.

Thông tư 185/2015/TT-BTC sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2016.

(T.Ngà)