Ngày 1/12/2015: Công bố sản phẩm ATTT chất lượng cao năm 2015

Danh hiệu “Sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao” được Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam (VNISA) xét trao cho các sản phẩm và dịch vụ tiêu biểu nhất về an toàn thông tin của doanh nghiệp Việt Nam. Kết quả bình chọn sẽ được công bố tại Hội thảo quốc tế trong Ngày An toàn thông tin diễn ra tại Hà Nội với chủ đề “Xu hướng phá hoại tàn khốc của tấn công mạng hiện đại” vào ngày 1/12/2015.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Chương trình bình chọn, xếp hạng và công nhận danh hiệu do VNISA chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức định kỳ hàng năm, bắt đầu từ năm 2015. Chương trình bình chọn, xếp hạng và công nhận danh hiệu do VNISA chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức định kỳ hàng năm.

Mục tiêu của chương trình nhằm đánh giá, bình chọn, xếp hạng và công nhận danh hiệu cho các sản phẩm và dịch vụ tiêu biểu nhất về an toàn thông tin tại Việt Nam trong năm. Góp phần xây dựng uy tín và thương hiệu của sản phẩm và dịch vụ cho các doanh nghiệp, tổ chức an toàn thông tin và CNTT Việt Nam. Qua đó, tuyên truyền quảng bá, hỗ trợ tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu tại thị trường trong và ngoài nước. 

Chương trình cũng góp phần hưởng ứng chủ trương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đặc biệt là sản phẩm và dịch vụ về an toàn thông tin, đồng thời giới thiệu và đưa các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin tốt của Việt Nam đến với người dùng trong và ngoài nước, góp phần định hướng cho thị trường và người sử dụng.

Thông qua chương trình bình chọn, VNISA cũng mong muốn tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin, thúc đẩy ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin trong các ngành kinh tế, xã hội và trong các cơ quan, đơn vị Trung ương, địa phương, thiết thực hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, phát triển sản phẩm an toàn thông tin mở rộng thị trường.

Đối tượng tham dự xét công nhận danh hiệu là các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin bao gồm: Sản phẩm khoa học, kỹ thuật, công nghệ về bảo đảm an toàn thông tin; Sản phẩm công nghệ thông tin có tính năng an toàn, bảo mật cao.

Hội đồng Bình chọn của chương trình là các chuyên gia có uy tín về an toàn thông tin gồm: Đại diện từ các thành viên VNISA, các chuyên gia an toàn thông tin độc lập, chuyên gia an toàn thông tin đại diện các cơ quan quản lý chuyên ngành của Nhà nước và đại diện các báo, tạp chí chuyên ngành an toàn thông tin.

Đây không phải là hoạt động lần đầu tiền được VNISA tổ chức dưới hình thức mới, nhưng khác với cách bình chọn online trước đây, việc bình chọn sẽ được tổ chức với  cách thức mới nhằm đánh giá chính xác chất lượng, phát hiện và quảng bá tôn vinh các sản phẩm về ATTT của doanh nghiệp trong nước. Nhiều phòng thí nghiệm về ATTT của các tổ chức sẽ được mời tham gia đánh giá, đo đạc các thông số chất lượng của sản phẩm.

Thông tin từ VNISA cho biết, trong những năm tiếp theo Ban Tổ chức sẽ rút kinh nghiệm và tổ chức bình chọn cho các loại hình dịch vụ và giải pháp về ATTT.

(Thanh Huyền)