Ngày mua sắm trực tuyến sẽ được tổ chức hàng năm

Sau thành công của Ngày mua sắm trực tuyến 2014, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý với đề nghị của Bộ Công Thương về kế hoạch triển khai Ngày mua sắm trực tuyến thường niên giai đoạn 2015 - 2020.

Ngày mua sắm trực tuyến 2014 đạt giá trị giao dịch 154 tỷ đồng. Nguồn Internet.Ngày mua sắm trực tuyến 2014 đạt giá trị giao dịch 154 tỷ đồng. Nguồn Internet.
Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm phù hợp với Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia đã được phê duyệt.

Trước đó, chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 có mục tiêu xây dựng các hạ tầng cơ bản và triển khai các giải pháp, hoạt động hỗ trợ phát triển lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam, đưa thương mại điện tử trở thành hoạt động phổ biến, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Triển khai Chương trình này, Cục Thương mại điện tử và công nghệ thông tin - Bộ Công Thương cũng đã phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam cùng một số doanh nghiệp chủ chốt xây dựng và triển khai đề án tổ chức “Ngày mua sắm trực tuyến 2014”. 

Diễn ra từ 0h-24h ngày 5/12/2014, ngày mua sắm trực tuyến đầu tiên của Việt Nam đã  thu hút được các doanh nghiệp, tổ chức có liên quan tham gia, tạo ra lợi ích cho người mua hàng trực tuyến khi được hưởng nhiều ưu đãi, khuyến mãi đồng loạt quy mô lớn. Giá trị giao dịch của ngày mua sắm trực tuyến 2014 đạt 154 tỷ đồng. Chương trình tạo đòn bẩy cho trào lưu mua sắm trực tuyến trong xã hội, góp phần mở rộng thị trường thương mại điện tử.

(Thanh Huyền)