Oracle công bố sự sẵn sàng của Java PEE 7

Vừa qua, Oracle và các thành viên của Java Community Process (JCP) đã công bố sự sẵn sàng của Java Platform, Enterprise Edition 7 (Java EE 7) và Java EE 7 Software Development Kit (SDK).

Oracle công bố sự sẵn sàng của Java PEE 7

Java EE tiếp tục duy trì được tính phổ biến rất rộng rãi của nó, với xu thế ứng dụng mạnh mẽ và liên tục của các nhà phát triển phần mềm. Theo nhận xét, Java EE 7 là một phiên bản tuyệt vời với những cập nhật công nghệ mạnh mẽ và khả năng đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp hiện nay.

Theo đó, Java EE 7 chính là kết quả của hoạt động phát triển trên phạm vi toàn ngành bao gồm các hoạt động rà soát mở, các bản build phần mềm được phát hành thường xuyên và hoạt động cộng tác sâu rộng của hàng trăm kỹ sư từ hơn 30 công ty trong Java Community Process (JCP) và GlassFish Community. 

Java EE 7 được đặc trưng bởi một cơ sở hạ tầng có thể hỗ trợ hoạt động phát triển các ứng dụng HTML5 với khả năng rút ngắn thời gian đáp ứng thông qua hoạt động truyền thông hai chiều, có độ trễ thấp với WebSockets; đơn giản hóa việc lọc và trao đổi dữ liệu thông qua sử dụng năng lực xử lý JSON dựa trên tiêu chuẩn ngành và hỗ trợ được nhiều người dùng đồng thời hơn bằng các dịch vụ web RESTful không đồng bộ với JAX-RS 2.0.

Java EE 7 cung cấp một kiến trúc ứng dụng được đơn giản hóa với một nền tảng tích hợp, gắn kết; qua đó giảm bớt yêu cầu viết mã phần mềm thông qua khả năng chèn quan hệ phụ thuộc và sử dụng các tài nguyên mặc định; tăng cường ứng dụng ghi chú để nâng cao hiệu suất cũng như nâng cao khả năng di chuyển ứng dụng bằng khả năng hỗ trợ máy khách dịch vụ web RESTful tiêu chuẩn nhằm nâng cao hơn nữa năng suất làm việc của nhà phát triển phần mềm.

Bên cạnh đó, Java EE 7 cung cấp các tính năng mới có thể đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của doanh nghiệp như là việc chia nhỏ các tác vụ theo trở thành các "khoanh" công việc dễ quản lý hơn nhằm đảm bảo hiệu năng OLTP liên tục; định nghĩa các tác vụ đồng thời đa luồng một cách dễ dàng để nâng cao khả năng mở rộng; cải thiện mức độ gắn kết các Bean phần mềm được quản lý (Managed Beans) (bao gồm cả các ứng dụng chặn giao dịch) cùng với khả năng lựa chọn và độ linh hoạt trong cung cấp các ứng dụng giao dịch.

Ông Cameron Purdy, Phó Chủ tịch phụ trách Phát triển của Oracle phát biểu: “Oracle có sự quan tâm rất lớn đến sự thành công của Java và chúng tôi có một cam kết mạnh mẽ trong việc hợp tác với cộng đồng nhằm cung cấp một môi trường Java EE nhất quán, có chất lượng và hiệu năng cao”.

(T.H)