Phấn đấu năm 2020, 60% số công nghệ được chuyển giao và ứng dụng

Việc tìm kiếm và chuyển giao công nghệ về Việt Nam cần tập trung ưu tiên công nghệ nguồn, công nghệ tiên tiến theo định hướng chính sách và chiến lược phát triển các lĩnh vực khoa học và công nghệ quốc gia; hướng tới việc tạo ra các sản phẩm, dịch vụ công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu ứng dụng, phát triển kinh tế - xã hội.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Ngày 04/7 vừa qua, Thủ tướng đã ký ban hành Quyết định 1069/QĐ-TTg để phê duyệt chương trình “Tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến 2020” nhằm định hướng việc tìm kiếm công nghệ trong thời gian tới.

Theo đó, mục tiêu của chương trình nhằm tìm kiếm, đánh giá, tư vấn và chuyển giao công nghệ tiên tiến trên thế giới, phục vụ kịp thời nhu cầu phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ mới góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam. Đến năm 2020, phấn đấu đạt 60% số công nghệ do mạng lưới chuyên gia tìm kiếm công nghệ giới thiệu về Việt Nam được chuyển giao và ứng dụng.

Để thực hiện chương trình, sắp tới Chính phủ sẽ xây dựng các chính sách hỗ trợ khuyến khích DN tham gia việc tìm kiếm công nghệ, xây dựng các cơ chế, chính sách hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ về VN.

Song song đó, Chính phủ cũng sẽ tiến hành xây dựng mạng lưới chuyên gia tìm kiếm công nghệ, tổ chức tìm kiếm, chuyển giao công nghệ, cử các nhà khoa học trẻ VN vào làm tại các DN công nhghệ của thế giới để học tập …

Kinh phí của chương trình này sẽ trích từ NSNN dành cho phát triển KHCN, quỹ KHCN và các nguồn vốn tài trợ, hỗ trợ khác.
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối, bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình theo đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ.
 
Quyết định này có hiệu lực thi thành kể từ ngày ký ban hành.

(T.H)