Phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp (IMAS)

(eFinance Online) - Với mong muốn tạo lập một hệ thống phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp được triển khai áp dụng chung, thống nhất cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức sử dụng kinh phí, ngân sách nhà nước…, đồng thời đáp ứng theo Quyết định 19/2006/QĐ–BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc “Ban hành chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp”, Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính đã nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ thông tin mới nhất để xây dựng nên phần mềm Kế toán Hành chính sự nghiệp IMAS 2015.
Phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp (IMAS)

Các nghiệp vụ trong phần mềm thực hiện đúng theo các văn bản hiện hành như: Thông tư 61/2014/TT-BTC ban hành ngày 12/05/2014, Thông tư 08/2013/TT-BTC ban hành ngày 10/01/2013, Thông tư 161/2012/TT-BTC ban hành ngày 02/10/2012, Thông tư số 185/2010/TT-BTC ban hành ngày 15/11/2010, Quyết định 32/2008/QĐ-BTC…

Chương trình áp dụng Hệ thống mục lục ngân sách theo Quyết định số 33/2008/QĐ–BTC ngày 02/06/2008, hệ thống chứng từ kế toán ban hành theo Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính.

Đặc biệt, IMAS 2015 đã được cập nhật thêm các mẫu giấy, sổ đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo Thông tư 61/2014/TT-BTC ban hành ngày 12/05/2014 về việc “Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc”.

Hệ thống các mẫu báo cáo, chỉ tiêu đầy đủ, linh hoạt, có thể dễ dàng thay đổi, kết xuất ra nhiều định dạng để căn chỉnh nếu muốn, phần mềm còn hỗ trợ tạo mới các mẫu báo cáo đặc thù.

Phần mềm IMAS 2015 được xây dựng theo dạng phân hệ nên có thể chạy độc lập từng phân hệ hoặc tích hợp chung trong một hệ thống, cập nhật online qua mạng Internet; chương trình được trang bị khả năng trao đổi dữ liệu với phần mềm Tổng hợp báo cáo quyết toán, hỗ trợ font chữ Unicode, hoạt động tốt nhất trên Windows XP SP2, Windows 7, Windows 8.

(PV)