Phần mềm Quản lý và tổng hợp tài sản cố định khối Đảng (THTS)

(eFinance Online) - Trung tâm chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật thuộc Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Bộ Tài chính đã phối hợp với Văn phòng trung ương Đảng để đưa ra chương trình Quản lý và Tổng hợp Tài sản.
Phần mềm Quản lý và tổng hợp tài sản cố định khối Đảng (THTS)

 Hiện nay các đơn vị thuộc Văn phòng trung ương Đảng chưa có một phần mềm thống nhất trong việc quản lý và tổng hợp tài sản. Nhiều đơn vị còn sử dụng các file báo cáo riêng của đơn vị hoặc sử dụng các phần mềm khác nhau để quản lý tài sản. Việc này dẫn đến việc quản lý và tổng hợp tài sản trong toàn hệ thống gặp nhiều khó khăn. Đứng trước nhu cầu rất cấp thiết như vậy, Trung tâm chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật thuộc Cục Tin học và Thống kê Bộ Tài chính đã phối hợp với Văn phòng trung ương Đảng để đưa ra chương trình Quản lý và Tổng hợp Tài sản.

Phần mềm THTS có giao diện thân thiện với người sử dụng, được Việt hóa tối đa. Được viết theo công nghệ Khách - Chủ (Client/server), khai cho phép cài đặt và khai thác số liệu trên một máy hoặc trong một mạng nội bộ, hỗ trợ nhiều người sử dụng. Việc cài đặt tương đốiđơn giản, có thể dễ dàng nâng cấp chương trình. Công cụ trợ giúp theo ngữ cảnh. Ở từng màn hình khi nhập thẻ tài sản hay khi lên báo cáo, NSD chỉ cần bấm F1 để nhận được trợ giúp cần thiết.

(P.V)