Phần mềm tổng hợp thu nộp Đảng phí

(eFinance Online) -Phần mềm Tổng hợp thu nộp Đảng phí là ứng dụng hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên cơ sở đưa ra một phần mềm thống nhất phục vụ công tác tổng hợp thông tin về Đảng phí giữa các cấp tổ chức, cơ sở Đảng thông qua chức năng kết xuất, nhập dữ liệu dễ dàng giữa các cấp. 
Phần mềm tổng hợp thu nộp Đảng phí

Phần mềm Tổng hợp thu nộp Đảng phí đáp ứng theo quyết định 342-QĐ/TW, ngày 28/12/2010 quy định về chế độ Đảng phí và Công văn số 141-CV/VPTW/nb về việc “Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 342-QĐ/TW ngày 28/12/2010 quy định về chế độ Đảng phí”.

Ứng dụng được phát triển bằng ngôn ngữ C# trên nền .Net Framework3.5, áp dụng cơ sở dữ liệu Microsoft Access, với khả năng lưu trữ gọn nhẹ, phù hợp với yêu cầu sử dụng. Giao diện chương trình được việt hóa tối đa, hỗ trợ font chữ Unicode, thân thiện với người sử dụng.

Việc cài đặt cũng như nâng cấp chương trình khá dễ dàng và đơn giản. Chương trình hỗ trợ sao lưu tự động, giúp cán bộ cấp dưới kết xuất dữ liệu gửi lên cấp trên tổng hợp; cung cấp nhiều loại sổ, báo cáo thuận tiện cho việc kiểm tra, theo dõi Đảng phí, hỗ trợ kết xuất báo cáo ra các định dạng phổ biến nhất hiện nay như : Word, Excel, PDF.

(P.V)